Sämitigge iävtut tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio jesânin Heikki Hyvärinen já Miina Seurujärvi

Sämitige čuákkim meridij 18.12.2020 iävtuttiđ sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio jesânin ađai komissaarin Heikki Hyvärinen já Miina Seurujärvi. Nuorttâlij sijdâčuákkim lii meridâm iävtuttiđ komissio jesânin Irja Jerfremoff. Lasseen staatârääđi iävtuttâsâst väljejuvvoo kyehti jeessân komission.

Sämitige čuákkim kuulâi ovdil ko toovâi miärádâs staatârääđi ovdâsteijen riehtiminister Anna-Maja Henriksson já olgominister Pekka Haavisto, Sämitige I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto, kuullâmtilálâšvuođâi saavâjođetteijee Niila Rahko sehe vuávájeijee Heli Aikio. Sämitige čuákkim jienâstij miärádâsâst.

Ovdil komissaarij nomâttem Sämitigge, Nuorttâlij sijdâčuákkim já staatârääđi taheh komissaariävtukkâsâi oohtânheiviittem. Tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio jesâneh láá ulmuuh, kiäid lii vijđes luáttámuš sehe sämmilii já syemmilii siärváduvâst. Jesâneh láá jiešmerideijeeh iäge oovdâst ton uásipele, mii lii sii iävtuttâm teikâ valjim. Komissiost kalgeh leđe jesâneh, kiäin lii eromâš máttu sämmilij eellimtiilijn, kielâst já kulttuurist. Komissio noomâtmist väldih täsipiälásávt huámmášumán jieškote-uv säämi kielâjuávhuid já viggeh väldiđ huámášumán suhâpelij täsipiälásii ovdâstem. Staatârääđi aasât komissio čapo ohtsâšpargoost Sämitiggijn já Nuorttâlij sijdâčuákkimáin já tárguttâs lii, ete komissio aalgât pargo ive 2021 ääigi.

Sämitigge táátui sämisiärváduvâst iävtuttâsâid komissaarin, kiäid siärvádâh ana hiäivulâžžân tooimân já kiäi mietâmâš tooimân lii muuneeld visásmittum. Iävtuttâsâid koolgâi miäruštâllâđ. Meriääigi räi komissio jesânijn pottii ohtsis 16 iävtuttâssâd, 14 Sämitiigán já kyehti Nuorttâlij sijdâčuákkimân. Iävtuttum ulmuuh lijjii ohtsis 10, main 9 olmožid láá iävtuttum Sämitiigán.

Lasseen Sämitigge ornij kulâmijd iävtuttum komissaarij valjiimist. Kuullâmtilálâšvuođah uárnejuvvojii káidusohtâvuođâiguin koronatile tiet. Kuullâmtilálâšvuođah uárnejuvvojii kielâjuávhui mield čuávvoo náál: kulmâ tavesämikielâlii kuullâmtilálâšvuođâ (Ucjuv já Iänuduv kuávlu, Aanaar kuávlu, Vuáču kuávlu já eres Suomâ), ohtâ anarâškielâlâš kuullâmtilálâšvuotâ, ohtâ nuorttâlâškielâlâš kuullâmtilálâšvuotâ sehe ohtâ suomâkielâlâš kuullâmtilálâšvuotâ. Meid nuorâirääđi ornij jieijâs kuullâmtilálâšvuođâ säminuorâid.

Káiduskuullâm lasseen Sämitigge ornij máhđulâšvuođâ adeliđ uáivilis komissaariävtukkâsâin meid puhelin peht sehe šleđgâpoostâ já poostâ peht.

Káiduskuullâmtilálâšvuođâi saavâjođetteijen lâi psykiatrâlâš pyecceitipšoo Niila Rahko já čällen Sämitige meriáigásâš vuávájeijee Heli Aikio. Kulâmijn lii čuákkejum raapoort, mast váldojeh huámmášumán ulmui adelem uáivileh tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissaarijn vattum jiešvuođâin já máátust sehe toorjâ iävtukkâssân orroo ulmui. Raportist láá váldám huámmášumán puoh 17.11.2020 räi puáttám uáivilijd.

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio

Komissio jesânin Sämitiigán iävtuttum ulmuuh já vuáđustâsah

Lasetiäđuh

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto puh. 040 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saavâjođetteijee išedeijee Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi