Sámiid kultur- ja giellabeassedoibmii 200 000 euro lasseruhta boahtte jahkái

Riikkabeivviid ruhtaváljagoddi evttoha lasseruhtadeami sámegielaid ealáskahttimii boahtte jahkái nu gohčoduvvon juovlaskeaŋkaruđain. Ruhtaváljagotti evttohusa mielde sámiid kultur- ja giellabeassedoibmii mieđihuvvošii 200 000 euro lasseruhta jahkái 2021, dalle kultur- ja giellabeassedoibmii mieđihuvvon doarjaga ollessubmi livččii 1,4 miljon euro.

Sámediggi lea evttohan riikkabeivviide kultur- ja giellabeassedoaimma ruhtadeami lasiheami, vai doaimma sáhttá joatkit dan viidodagas masa lea dárbu. Váljagotti smiehttamuša mielde bajádus vástida sámegiela ealáskahttinprográmma guoski stáhtaráđi prinsihppamearrádusa mihttomeari, man mielde giellabeassedoaimma ruhtadeami galggašii lasihit vehážiid mielde 1,4 miljon euroi.  Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso lea duđavaš, ahte lasáhus lea boahtimin.

– Fiinnis, ahte juovlaskeaŋkaruđaid bokte sáhttá johtilit lasihit ruhtadeami akuhta dárbbuid várás. Sámegielaid ealáskahttin dárbbaša beaktilis doaimmaid, go gielaid dilli lea ain áitatvuloš. Sávvamis dát maid geažida dan, ahte ruhtadeapmi livččii bissovaččat bajiduvvomin.

Lasáhusain nagodat dorvvastit buot dálá kultur- ja giellabesiid doaimma, muhto maid ovdánahttit doaimma. Stáhta bušeahtas lea jagi 2011 rájes čujuhuvvon oahpahus- ja kulturministeriija váldoluohkás mearreruhta sámiid kultur- ja giellabeassedoaimma várás. Sámediggi juohká doarjaga ovddos doaimma lágideaddjiide. Sámiid kultur- ja giellabeassedoaibma lágiduvvo davvi-, anár- ja nuortalašsámegillii sámiid ruovttuguovllus ja dan olggobealde ja dat adnojuvvo oktan beaktilamos doaibman ealáskahttit sámegielaid.

Ruhtaváljagotti bušeahta lasáhusat riikkabeivviin jagi 2021 stáhta bušeahta gieđahallama oktavuođas ovdal juovllaid. Skábmamánu dievasmahtti evttohusas stáhta jagi 2021 bušeahttan lea váldon vuhtii lasáhussan 34 000 euro bálkámáksimiid dárkkistusaide, ja ná sámiid kulturiešstivrejumi bajásdoalus šaddi manuid várás evttohuvvo jahkái 2021 oktiibuot 3 943 000 euro. Sámedikkis ledje maid eará evttohusat lassemearreruhtan, muhto dat eai váldon vuhtii dán háve.

Evttohus, mii guoská stáhta 2021 bušeahta lassemearreruđa

Sámediggái evttohuvvo jagi 2021 bušeahtas lasáhus hálddahusa ovdánahttimii

Lassedieđut:

Ságadoalli Tuomas Aslak Juuso t. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Gielladorvočálli  Anne Kirste Aikio t. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi