Seuʹrre Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz jueʹǩǩempoodd neeʹttest!

Mättʼtõshalltõs nõõmti kålggmannust sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz õhttân Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz 2020 finalisttân. Finaliist lie õhttsiʹžže kutt. Paʹlǩǩõõzz vuäǯǯai õlmstââʹttet vuõssaarǥ 23.11. čiâss 12 aʹlǧǧi neʹttšõddmõõžžâst, koon vuäitt seuʹrrjet vuõiʹǧǧest tääiʹben. Paʹlǩǩõõzz juâkk mättʼtõshalltõõzz väʹlddjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs eʹtǩǩuum Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen (16.10.)

Tobdstõõđ kuʹtte Cygnaeus-päʹlǩǩõõzz finaliʹstte täʹst (13.10.)

 

Lââʹssteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander, etunimi.sukunimi@edu.utsjoki.fi

Koordinaattor Arla Magga, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

 

Snimldõk: Mättʼtõshalltõs