Sämitige já sämiaašijn västideijee ministerij čuákkimist oovdân sämisopâmuš já Säämi Kielâkäldee ruttâdem

Sämitiigij saavâjođetteijeeh já sämiaašijn västideijee ministereh Suomâst, Ruotâst já Taažâst teivii káidusohtâvuođâiguin skammâmáánu 18. peeivi 2020. Tilálâšvuođâ ohtâvuođâst juohhui Kollekielâ – Tave-eennâmlâš säämi kielâpalhâšume.

– Mun tuáivum, ete tai savâstâlmij vuáđuld mij finnip ááigán nubástusâid já peessâp juátkiđ savâstâllâm tave-eennâmlii sämisopâmuš ovdedem pyerrin. Mij pajedijm oovdân meid Säämi Kielâkäldee merhâšume sämisiärvádâhân já mun tuođâi tuáivum, ete staatah väldih huámmášumán Sämitige tuoivuu fastâ já kelijdeijee ruttâdem turviimist, vâi Kielâkäldee toimâ visásmittoo, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

Sämitiigij saavâjođetteijeeh já sämiaašijn västideijee ministereh savâstâllii teivâdmist eereeb iärrás tave-eennâmlii sämisopâmuš kieđâvušmist, fastâ Säämi Kielâkäldee (Sámi Giellagáldu) vuáđđudmist sehe koronapandemia vaikuttâsâin sämmilâšaalmugân. Toos lasseen teivâdmist pajanij oovdân aalmugjuávhui koskâsij koskâvuođâi ovdedem já vajeretoriik estim, sehe sämikielâi kevttimmáhđulâšvuođâi pyeredem digitaallijn pirrâsijn. Loopâst savâstâllii vala eellimvuáimálii sämmilâšsiärváduv vuáđust.

Kollekielâ-kielâpalhâšume Ellen Pautamon já Joonar Thomassonân

Ive 2020 Kollekielâ-palhâšume uážžoin sämikielâ já -kulttuur lehtor Ergon Máreha Ánne Elle-Máret, Ellen Pautamo suu áánsuin tavesämikielâ máttáátteijen já kielâäššitobdee Jonar Thomasson pargostis maadâsämikielâ pyerrin. Palhâšume keigij riehtiminister Anna-Maja Henriksson.

Kollekielâ mieđettuvvoo ovtâskâs ulmui tâi siärvádâhân Taažâst, Ruotâst, Suomâst teikâ Ruošâst sämikielâi oovdedmist. Palhâšume stuárudâh lii 15 000 eurod. Taan ive palhâšume uážžooh lává kyehti, te summe juáhhoo Pautamo já Thomasson kooskâ.

– Tuođâi hirmâd suotâs, ete mij pyehtip návt mušteđ tágárijd ulmuid, kiäh jyehi peeivi pargeh sämikielâi tile pyeredem oovdân, paahud säämi kielârääđi já árvuštâllâmkomitea saavâjođetteijee Tauno Ljetoff.

 

https://youtu.be/_xN_ZYyavz0 Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (jurgâlusttáá)

https://youtu.be/9fHGrEvmi_4 Pohjoismainen saamen kielen palkinto Gollegiella 2020 (suomâkielân)

https://youtu.be/Kruls6kLHzI Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (ruotâkielân)

https://youtu.be/umfWrb4WmuA Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi Gollegiella 2020 (tavesämikielân)

Lasetiäđuh Kollekielâ palhâšuumeest

 

Lasetiäđuh:

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Säämi kielârääđi já árvuštâllâmkomitea saavâjođetteijee Tauno Ljetoff, puh. 040 5893249, tauno.ljetoff(at)gmail.com

Saavâjođetteijee išedeijee Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi