Sámedikkiid ja sámeáššiin vástideaddji ministariid čoahkkimis ovdan sámesoahpamuš ja Sámi Giellagáldu ruhtadeapmi

Sámedikkiid ságajođiheaddjit ja sámeáššiin vástideaddji ministarat Suomas, Ruoŧas ja Norggas deaivvadedje gáiddusoktavuođaid bokte skábmamánu 18 beaivve 2020. Dilálašvuođa oktavuođas juhkkui Gollegiella –  Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi.

– Sávan, ahte dáid ságastallamiid vuođul oažžut nuppástusaid áigái ja beassat joatkit ságastallama davviriikkalaš sámesoahpamuša ovddideami várás. Bajideimmet ovdan maiddái Sámi Giellagáldu mearkkašumi sámeservošii ja sávan duođaige, ahte stáhtat váldet vuhtii Sámedikkiid sávaldaga fásta ja doarvái buorre ruhtadeami sihkkarastimis Giellagáldu doaimma nannema várás, dadjá Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso.

Sámedikkiid ságajođiheaddjit ja sámeáššiin vástideaddji ministarat ságastalle deaivvadeamis earret eará davviriikkalaš sámesoahpamuša gieđahallamis, fásta Sámi Giellagáldu vuođđudeamis sihke koronapandemiija váikkuhusain sámeálbmogii. Lassin deaivvadeamis badjánedje ovdan veahkadatjoavkkuid gaskasaš oktavuođaid ovddideapmi ja vašširetorihka eastadeapmi, sihke sámegielaid geavahanvejolašvuođaid buorideapmi digitálalaš birrasis. Loahpas ságastallui vel eallinfámolaš sámeservodaga vuođđoáššiin.

Gollegiella-giellabálkkašupmi Ellen Pautamoi ja Joonar Thomassonii

Jagi 2020 Gollegiella-bálkkašumi ožžo sámegiela ja kultuvrra lektor Ergon Máreha Ánne Elle-Máret, Ellen Pautamo ánssuinis davvisámegiela oahpaheaddjin ja giellaáššedovdi Jonar Thomasson barggustis lullisámegiela buorrin. Bálkkašumi luohpadii vuoigatvuođaministtar Anna-Maja Henriksson.

Gollegiella mieđihuvvo priváhtaolbmuide dahje servošiidda Norggas, Ruoŧas, Suomas dahje Ruoššas sámegielaid ovddideamis. Bálkkašupmi lea sturrodaga dáfus 15 000 euro. Dán jage bálkkašuvvon olbmot leat guokte, nu ahte submi juhkko Pautamo ja Thomasson gaskkas.

– Duođaige fiinna ášši, ahte sáhttit dán láhkai muitit dakkár olbmuid, geat beaivválaččat barget sámegielaid dili buorideami ovdii, gávnnaha sámi giellaráđi ja árvvoštallankomitea ságajođiheaddji Tauno Ljetoff.

 

https://youtu.be/_xN_ZYyavz0 Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (utan översättning)

https://youtu.be/9fHGrEvmi_4 Pohjoismainen saamen kielen palkinto Gollegiella 2020 (suomi)

https://youtu.be/Kruls6kLHzI Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (svenska)

https://youtu.be/umfWrb4WmuA Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi Gollegiella 2020 (davvisámegillii)

Lisätietoa Gollegiella-palkinnosta

 

Lassidieđut:

Ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso tel. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Sámi giellaráđi ja árvvoštallankomitea ságajođiheaddji Tauno Ljetoff, tel. 040 5893249, tauno.ljetoff(at)gmail.com

Ságajođiheaddji veahkkebargi Laura Olsén-Ljetoff tel. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi