Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvin äʹššen jm. alggmeerai vuõiggâdvuõđi tåimmapiijjmõš Lääʹddjânnmest

Sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmpeeiʹvid jäʹrjstet skamm-mannu 16.–17. peeiʹv 2020 ougglõsõhttvuõđin. Juõʹǩǩ eeʹjj jäʹrjstum saǥstõõllâmpeeiʹvi mieʹrren lij mõõnnâd čõõđ ääiʹjpoddsaž sääʹmaaʹššid ministeriai veʹrǧǧniiʹǩǩi da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹsttjivuiʹm. Taʹnni saǥstõõllâmpeeiʹvin teeman lie alggmeerai vuõiggâdvuõđi tåimmapiijjmõš Lääʹddjânnmest di vueʹǩǩ-ǩiõčldõk säʹmmlai ǩiõl da kulttuur kuõskki mieʹrrtieʹǧǧin.

Saǥstõõllâmpeeiʹvi vuõssmõs peeiʹv lij pukid ministeriaid jurddum õhttsaž vueʹss, koʹst ǩiõttʼtõõlât alggmeerai vuõiggâdvuõđi tiuʹddepiijjmõõžž Lääʹddjânnam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzzi da -čõnnõõttmõõžži beäʹlnn. Nuuʹbb peeiʹv noorât teâđ säʹmmlai ǩiõl da kulttuur jeäʹrben kuõskki mieʹrrtieʹǧǧi vueʹjj pirr.

”Vuârdam saǥstõõllâmpeeiʹvin šiõǥǥ saǥstõõllmõõžž säʹmmlaid kuõskki ääiʹjpoddsaž aaʹššin. Aainâs tääʹrǩes äʹššen lij ǩiõttʼtõõllâd alggmeerai vuõiggâdvuõđi tåimmapiijjmõõžž Lääʹddjânnmest, ko Lääʹddjânnmest ij tän räjja mõõneeʹst leäkku valmštõllum meerlaž strategia ij-ka alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz tåimmapiijjmõš šõõdd koordinââʹsteeʹl”, ceälkk saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Saǥstõõllmõõžžin nuuʹbb peeiʹv saǥstõõlât veâl Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem ääiʹjpoddsaž aaʹššin tõin vaʹstteei veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. Äʹššen lie kulttuurkääzzkõõzz da kõõskõõzzi teäggtõs, säʹmmlai jieʹllemvueʹjj harjjteeʹji sosiaalstaan oouʹdummuš di sääʹmǩiõllsa da kulttuurmeâldla miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz.

Sääʹmteeʹǧǧest saǥstõõllâmpeeiʹvid vuässâʹtte saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto, II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio, vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi di Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧneeʹǩǩ jeeʹres sektoorin.

Saǥstõõllâmpeeiʹv lie vuõiggâdvuõttministeria da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da jäʹrjstet ååʹn kuuđad vuâra.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl.. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto teʹl. 040 415 5969 , anni.koivisto(at)samediggi.fi

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio teʹl.. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹl. 040 726 2688 / 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi