Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on huolissaan koronaviruspandemian vaikutuksista saamalaisyhteisöön

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus on käsitellyt kevään aikana koronaviruspandemian ja ulkorajojen sulkemisen vaikutuksia saamelaisyhteisöön ja päättänyt tehdä yhteisen julkilausuman asiasta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa saamelaisyhteisöön ennen kokemattomalla tavalla. Pandemian johdosta valtioiden ulkorajoilla rajaliikennettä on rajoitettu vuoden 2020 kevään ja kesän aikana. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, joka asuu neljän valtion alueella Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä, joten rajanylityksiä koskevat rajoitteet ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla saamelaisyhteisöön. Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston hallitus tuo lausunnossaan esille valtioiden rajanylitykseen koskevien rajoitteiden vaikutuksia saamelaisyhteisöön sekä käsittelee valtioiden velvollisuuksia saamelaisia kohtaan poikkeustilanteessa ja varautumista tulevaisuuteen saamelaisesta näkökulmasta.

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Kuva: Tarja Länsman

JOIKAAMINEN JA TARINANKERRONTA – Koulutuspäivä opettajille, lastenhoitajille ja vanhemmille

INARISSA SAJOKSESSA 28.10.2020

Ohjelma:

9.00-9.30 Joikaamalla kasvattaminen (joikaaja Inga-Máret Gaup-Juuso)

9.30-10.00 Joikuperinteen elvyttäminen (muusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman)

Kokemuksia joikaamisen oppimisesta ja lasten opettamisesta

10.00-10.45 Kertojan keinot ja apuvälineet (näyttelijä Irene Länsman)

10.45-11.00 Saamelaismusiikki ja joikaaminen saamelaisopetuksessa (opettaja Maarit Niittyvuopio)

11.00-12.00 Ruokatauko

12.00-12.45 Kokemuksia joikaamisen opettamisesta ja oppimisesta (muusikko Tiina Aikio)

12.45-13.00 Kahvitauko

13.00-13.30 NIGÁ-lapsille ja nuorille (kirjailija Niilo Aikio, Jávrre Juhán Niillás)

Omalla kielellä, sävelellä ja mielellä

13.30-13.45 Hanna-Maaria Kiprianoff

13.45-14.00 Heli Aikio

14.00-14.15 Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Lasten ääni kuuluviin

14.15-14.30 Koulun tai päiväkodin joiku tai laulu, Oula Guttorm ja Petra Magga-Vars

14.30-15.00 Yhteinen lopetus ja keskustelu + palautelomake

 

Ilmoittautumiset etukäteen 16.10. mennessä: petra.magga(at)samediggi.fi

Muuta tietoa:

Otamme koulutukseen paikan päälle Sajokseen sisälle enintään 50 henkilöä. Osallistujille tarjotaan kasvomaskit. Jos haluat osallistua etäyhteyksin, ilmoita se samalla, kun ilmoitat itsesi koulutukseen.

SAAMELAINEN LASTENKULTTUURIKESKUS MÁNNU JA SAAMELAISMUSIIKKIKESKUS

Saamelaiskäräjät julkaisee oman nettisivuston totuus- ja sovintoprosessin tiimoilta

Saamelaiskäräjät julkaisee 8.10.2020 oman nettisivustonsa totuus- ja sovintoprosessiin liittyen.  Sivustolle on koottu tärkeimmät tiedot prosessista ja sen etenemisestä, sekä esittelyt Saamelaiskäräjille esitetyistä totuus- ja sovintokomissaariehdokkaista. Nettisivuilla tiedotetaan totuus- ja sovintoprosessin aikataulusta sekä nyt syksyllä järjestettävistä totuus- ja sovintokomissaarien valintaan liittyvistä kuulemistilaisuuksista.

”Nettisivujen avulla halutaan varmistaa, että saamen kansalla on faktoihin pohjautuvaa ja ajantasaista tietoa saatavilla Saamelaiskäräjien toimista totuus- ja sovintokomissioon ja sen perustamiseen liittyen,” toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien lisäksi Valtioneuvoston kanslia on perustanut omat nettisivut totuus- ja sovintokomission työhön liittyen.

Saamelaiskäräjien nettisivuilla julkaistaan komissaariehdokkaiden esittelyvideot, jotka näytetään myös Saamelaiskäräjien loka-marraskuun vaihteessa järjestämissä kuulemistilaisuuksissa komissaarien valintaan liittyen. Komissaariehdokkaat eivät itse ole paikalla kuulemistilaisuuksissa. Tilaisuuksissa ihmisillä on mahdollisuus esittää näkemyksensä komissaareilta vaadittavista ominaisuuksista ja osaamisesta sekä ilmaista tukensa ehdolla oleville henkilöille.

Kuulemistilaisuudet järjestetään kaikissa Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. Lisäksi järjestetään verkkokuuleminen erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella asuville henkilöille sekä nuorten kuuleminen yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Edellä mainittujen lisäksi jokaisella on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä postitse tai sähköpostitse. Kuulemisten tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin Saamelaiskäräjien nettisivuilla sekä paikallislehdissä.

https://www.samediggi.fi/saamelaisten-totuus-ja-sovintokomissio/

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen toimielin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti Sámi Giellagáldulla on yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille. Sitä johtaa hallitus, jossa kullakin kolmella Saamelaiskäräjillä on yhtä paljon vastuuta.

Avoin virka

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on toiminut Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston alaisena vuodesta 2013 lähtien, ja nyt haemme johtajaa perustamaan, johtamaan, vahvistamaan ja laajemmin kehittämään Sámi Giellagáldua.

Työ alkaa viimeistään 31.12.2020.

Liitytkö sinä tähän joukkoon?

Työtehtävät

Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielistä. Sámi Giellagáldu toimii yhteisenä asiantuntevana toimielimenä saamen kirjakielten normittamista koskevissa asioissa. Tämä koskee terminologian ja kirjoitussääntöjen normittamista. Sámi Giellagáldun tehtävänä on rikastaa saamen kieliä ja tällä tavoin vaikuttaa saamen kielten turvaamiseen tulevaisuudessa.

Sámi Giellagáldussa tulee olla 12 työntekijää kuhunkin kolmeen maahan sijoitettuna, ja he ovat saman hallinnollisen johtajan alaisia. Johtaja toimii Sámi Giellagáldun ylimpänä hallinnollisena johtajana ja hänellä on vastuu toiminnan hallinnollisesta ja ammatillisesta johtamisesta. Johtajan tulee alustaa ja neuvoa asioissa, jotka viedään hallitukseen, ja hänellä on vastuu hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtaja vastaa myös siitä, että taloudellinen toiminta tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Etsimme yhdistävää, tulokseen tähtäävää ja dynaamista johtajaa, joka voi johdattaa Sámi Giellagáldun pysyvään toimintaan. Me haluamme, että sinulla on maisterinkoulutus, muodollinen kelpoisuus saamen kielessä. Sinulla tulee olla hyvät johtamistaidot ja mielellään kokemusta johtamisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hyvät kommunikointitaidot sekä taito saavuttaa tuloksia yhdessä muiden kanssa. Valitun tulee osata kirjallisesti ja suullisesti sekä:

  • Saamea
  • Norjaa, ruotsia tai suomea
  • Englantia

Palkka ja työehdot

Viran palkka on valtion säännöksen mukaan virkakoodi 1062 Johtaja.

Sámi Giellagáldun työntekijöillä on muodollinen yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille isäntäelimenä, ja jollei toisin ole päätetty, nämä samat työehdot kuin Saamelaiskäräjien työntekijöillä Norjassa, pätevät myös tässä.

Toimisto on lähtökohtaisesti yksi Saamelaiskäräjien toimistotiloista Inari, Utsjoki, Hetta, Vuononperä, Kaarasjoki, Kautokeino, Manndalen, Tromssa, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokimukka tai Östersund, mikäli tyhjiä toimistoja on. Toisenlaisesta ratkaisusta on mahdollista sopia.

Sámi Giellagáldu haluaa kuvastaa kansan kirjavuutta ja hyötyä yksittäisen henkilön kokonaisvaltaisesta kelpoisuudesta. Kehotamme päteviä ehdokkaita hakemaan huolimatta toimintakyvystä, iästä, sukupuolesta, etnisiteetistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Sámi Giellagáldu painottaa työtilanteen järjestämistä ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Muutoin työntekijät nimitetään voimassa olevien lakien, sääntöjen ja sopimusten mukaan, koskien myös palkkaa ja eläkettä, sekä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut

Tarkempia tietoja virasta voi saada ottamalla yhteyttä:

Saamelaiskäräjille Suomen puolella, Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688 tai sähköposti pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät Norjan puolella, Inger Marit Eira-Åhrén, +47 971 29 744 tai sähköposti inger.marit.eira.ahren(at)samediggi.no

Saamelaiskäräjät Ruotsin puolella, Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04 tai sähköposti anita.kitok(at)sametinget.se

 

Hakuaika on 1.11.2020 saakka

Hakemus lähetetään jobbnorgen kautta.

Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa lisäystä hallinnon kehittämiseen

Valtion vuoden 2021 talousarviossa esitetään Saamelaiskäräjille 80 000 euron lisäystä hallinnon kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa toisen lakimiessihteerin palkkaamista Saamelaiskäräjille.

”Dialogi valtion kanssa Saamelaiskäräjien budjetillisesta tilanteesta on edistynyt viime vuosina. Olen tyytyväinen tässä talouden tilanteessa, sillä lisäys hallinnon kehittämiseen mahdollistaisi toisen lakimiessihteerin palkkaamisen, vaikka kaikkia esityksiämme ei ole huomioitu”, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti Saamelaiskäräjien esityksestä valtionavustukseksi vuodelle 2021 kokouksessaan 16.4.2020. Saamelaiskäräjät esitti lisämäärärahan tarvetta saamelaisten poliittisen ja sidosryhmätoiminnan kehittämiseen, saamelaisten parlamentaarisen työn kehittämiseen, Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamiseen sekä hallinnon kehittämiseen.

Esityksen perusteluissa mainitaan, että tällä hetkellä Saamelaiskäräjillä työskentelee ainoastaan yksi lakimiessihteeri, jonka tehtäväkenttään kuuluvat kaikkien toimialojen lainsäädäntöasiat (mukaan lukien henkilöstöhallinto ja vaaliasiat). Yhden lakimiessihteerin työpanos on riittämätön saamelaiskäräjälain mukaisten tehtävien hoitamiseen.

”Saamelaiskäräjien toimintakenttä on laajentunut vuosien myötä ja sitä myötä on tärkeää myös laajentaa Saamelaiskäräjien henkilökuntaa. Toisen lakimiessihteerin palkkaaminen on tärkeää, jotta Saamelaiskäräjät pystyy hoitamaan saamelaiskäräjälain mukaiset tehtävät sekä keventämään erityisesti elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektorin nykyistä työtaakkaa, jatkaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä on oikeusministeriön pääluokassa momentilla 25.01.50 esitetty saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin 3 909 000 euroa.

Valtion vuoden 2021 talousarvioesitys

Saamelaiskäräjien esitys valtionavustukseksi vuodelle 2021

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyö julkaistu

Saamelaisnuoret tuovat esille, että saamelaiskulttuuriin kuuluvia liikunnallisia perinteitä toivotaan järjestettävän tapahtumien yhteydessä. Saamelaisalueen liikuntatapatuma tulisi pitää elinvoimaisina yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kehitettäväksi asiaksi haastateltavat nostivat omalla äidinkielellään ohjatun liikunnan pariin pääsemisen. Myös ryhmäliikuntaan panostaminen ja kaikkien mukaan innostaminen koetaan tärkeäksi.

Joka toinen vuosi arktisella alueella järjestetään Arctic Winter Games -tapahtuma, joka kerää yhteen yli 2000 nuorta kilpailijaa eri lajeissa. Nuorisoneuvoston jäseniä osallistui tapahtumaan vuonna 2018.

Selvityksen mukaan yksi mahdollisuus tukea ja kehittää saamelaisen liikunnan elinvoimaisuutta on sen näkyvyyden lisääminen. Näkyvyyttä ja tunnettuutta lisäisi esimerkiksi tunnettujen saamelaisurheilijoiden esille tuominen yhteistyössä liikunnan, kulttuurin ja taiteen toimijoiden kanssa. Saamelaisurheilijoita voisi osallistaa eri tapahtumiin ja projekteihin, jolloin lapsille ja nuorille tuodaan liikunnallisia esikuvia, joihin samaistua.

Saamelaisen liikuntakulttuurin kehittämisen mahdollisuuksina nähdään luonteva rajayhteistyö sekä laajat verkostot ja vahva osaaminen. Saamelaisalueen lapset ja nuoret hakevat harrastamisen mahdollisuuksia omasta kunnasta, lähikunnista ja Norjan puolelta. Saamelaisnuoret toivovat tasa-arvoista ja ennaltaehkäisevää liikuntapalveluiden tarjontaa ikäisilleen.

Nuoret toivoivat myös, että esimerkiksi saamelaiskulttuuriin liittyvien liikuntamuotojen välineitä olisi lainattavissa. Kuntien ylläpitämiin liikuntavälinepankkeihin nuoret esittivät lisättäväksi saamelaiseen liikuntaan liittyviä välineitä, kuten suopunkeja tai kalastusvälineitä.

Kuntien sivukylien harrastusmahdollisuudet turvattava

Saamelaisalueen kuntien kohdalla keskeisiä peruslähtökohtia olivat pitkät välimatkat, asukkaiden jakautuminen kuntakeskuksiin ja kyliin sekä liikuntapalveluiden tarjonnan pohjautuminen liikuntalakiin. Lähtökohtaisesti kaikissa kunnissa on hyvät yhteistyöverkostot kolmannen sektorin toimijoiden kanssa liikuntatoiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Tällä hetkellä kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan hyödynnetä siinä määrin kuin olisi mahdollista, mikä heijastuu varsinaisen liikuntatoiminnan määrän lisäksi myös liikuntapaikkojen hyödyntämiseen ja harrastamiseen omalla äidinkielellään. Tarpeet ovat selvitystyön valossa etenkin sivukylien harrastusmahdollisuuksien turvaamisessa.

Hyviä liikunnan harrastusmahdollisuuksia useimmissa saamelaisalueen kunnissa tarjoavat aktiiviset vapaa-ajantoimijat. Kunnat itsessään tarjosivat vaihtelevasti liikunnan harrastusmahdollisuuksia etenkin kuntakeskuksien ja sivukylien välillä. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen omalla äidinkielellään ei puolestaan ollut kaikissa kunnassa taattua kuntatasolta. Liikunnallista toimintaa kunnissa siis on, mutta liikunnallista toimintaa saamen kielellä on vähän, ja se on haavoittuvaista.  Utsjoki on Suomen saamelaisalueella ainut kunta, joka pystyy palvelemaan nuoria niin suomeksi kuin saameksikin. Nuorisotyöntekijä Utsjoella on kaksikielinen, mikä vahvistaa lasten ja nuorten harrastamista omalla äidinkielellään.

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyössä kartoitettiin saamelaisalueen kuntien liikuntaan liittyviä resursseja, tarpeita ja mahdollisuuksia sekä saamelaisnuorten näkemyksiä liikuntakulttuurista ja liikunnan mahdollisuuksista. Selvitystyön tuloksia voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi saamelaisalueen liikunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lapin Liikunta ry toteutti selvityksen Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto toimi yhteistyökumppanina selvitystyössä.

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyön julkaisutilaisuus pidettiin Inarissa kulttuurikeskus Sajoksessa 30.9.2020. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Lapin Liikunnalta, Saamelaiskäräjiltä ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESiltä sekä paikallisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä.

Tutustu Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyöhön tästä:

https://bin.yhdistysavain.fi/1589443/uDonZXStj34lrglruMm60UQSOP/Saamelaisalueen%20liikunta%20ja%20liikunnan%20harrastaminen%202019-2020%20fi.pdf

Lisätiedot:

Saamelaiskäräjät
nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, puh. 050 382 5179
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Lapin Liikunta ry
seurakehittäjä Suvi Karusaari, puh. 040 847 1321
suvi.karusaari(at)lapinliikunta.fi

Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2021

Saamelaiskäräjät julistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön mom. 29.80.52 (saamelainen kulttuurimääräraha) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2021 myönnettävät avustukset haettaviksi. Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2020 klo 16.15 mennessä osoitteella: info(at)samediggi.fi tai Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari.

Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kulttuurisihteeriltä puh. 010 839 3103 ja sähköpostitse riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Hakulomakkeet ovat myös tulostettavissa Saamelaiskäräjien verkkosivuilta osoitteesta www.samediggi.fi.

Avustushakemukset voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen, lähettää sähköpostitse tai postitse. Avustushakemusten lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Lomakkeet

Voit ladata alta täytettävän pdf-lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää myös osassa selaimista, kuten Chrome tai Internet Explorer.

Tekniset ohjeet

Työskentelyapuraha

Yhdistyksen toiminta-avustus / projektiavustus

Projektiavustus

Tiliselvitys

Saamelaiskäräjät