Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Oođuum nuõrttsääʹm ǩiõllvuäʹppes ǩeʹrjj lij iʹlmstõõvvâm. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõs: Satu da Jouni Mosnikoff, Eino Koponen, Miika Lehtinen. Tuejj-joukk: Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-aikio, Miika Lehtinen da Eino Koponen.

Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Tauno Ljetoff lij rämmai nuõrttsääʹm mättʼtõʹsse vieʹltʼteʹmes mättmateriaali õuddnummšest. – Ǩiõllmättǩeʹrjj lij vuâđđaaunâs, koon taa ǩiõl mättʼtummuš leʹčči vaiggâd. Ǩiõllmäätt iʹlmstõõvvmõš õiʹdde ååʹn lij miârkteei äʹšš. Nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõs škooulâst lij mõõnnmen õõudårra da universiteeʹttest lie ååʹn mättʼtõõtti jeänab ǥu ni kuäʹss õuʹddel, ceälkk Ljetoff.

Nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst tåimmi Tiina Sanila-Aikio miõlâst ǩiõllmättǩeeʹrj iʹlmstõõvvmõš lij miârkteei. – Nuõrttsääʹm ǩiõlltuejj lij õuddnam samai šuuri laauʹǩivuiʹm õõudårra mââimõs lååi eeʹjj äiʹǧǧen da tõn diõtt lij vääžnai, štõ ǩiõllmättǩeʹrjj lij pijjum äiʹǧǧtässa. Ååskam, štõ ââʹnnep ǩiõllmättǩeeʹrj sääʹmǩiõl da kulttuur mättʼtõõttjivuiʹm miâlggâd juõʹǩǩ peeiʹv.

Ǩeeʹrj lij čõõđtam Sääʹmteʹǧǧ. Graaflaž plaanummšest vaʹsttad Anni Näkkäläjärvi.

Ǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst:

https://www.samediggi.fi/tuote/saamkiol-kiollvueppes/?lang=nuo