Ođasmahttojuvvon nuortalašgiela giellaoahppagirji almmustuvai

Ođasmahttojuvvon nuortalašgiela giellaoahppagirji lea almmustuvvan. Girjji giehtačállosa leat čállán Satu ja Jouni Mosnikoff, Eino Koponen ja Miika Lehtinen. Ođasmahttojuvvon preanttus lea gárvejuvvon bargojoavkkus, masa gulle Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-Aikio, Miika Lehtinen ja Eino Koponen.

Skuvlen- ja oahppamateriálalávdegotti ságadoalli Tauno Ljetoff illuda go nuortalašgiela oahpahussii dehálaš materiálat ovdánit. – Giellaoahppagirji lea oahpahusa vuođđomateriála ja dan haga oahpahus livččii váttis. Giellaoahppagirjji almmustuvvan lea mearkkašahtti dáhpáhus. Nuortalašgiela oahpahus lea bures ovdánan ja universitehtas leat dál studeanttat eanet go goassige ovdal, dadjá Ljetoff.

Tiina Sanila-Aikio doaibmá Sámeoahpahusguovddážis nuortalašgiela oahpaheaddjin ja atná giellaoahppagirjji almmustuvvama mearkkašahttin. – Nuortalašgiela giellabargu on ovdánan stuorra lávkkiiguin maŋimuš logi jagi áigge ja dan dihte lea mearkkašahtti ahte dehálaš giellaoahppagirji lea beaiváduvvon. Jáhkán geavahit giellaoahppagirjji nuortalašgiela ja kultuvrra oahppiiguin goasii beaivválaččat.

Girjji lea almmustahttán Sámediggi ja gráfalaš plánenbarggu lea bargan Anni Näkkäläjärvi.

Girjji sáhttá oastit Sámediggi oahppamateriála neahttagávppis:

https://www.samediggi.fi/tuote/koltansaamen-kielioppi/