Birasministeriija ja Sámediggi ráđđádalle dálkkádatlágas

Birasministeriija ja Sámedikki ovddasteaddjit dolle sámediggelága 9. § mieldásaš ráđđádallamiid dálkkádatlágas maŋŋebárgga 27. golggotmánu. Ráđđehusa evttohus ođasmahttojuvvon dálkkádatláhkan lea áigumuš gearggahit giđa 2021.

Ráđđádallamiin Sámedikki ovddasteaddjit bukte ovdii oainnuideaset das, mo sápmelaččaid vuoigatvuođaid galggašii váldit vuhtii dálkkádatlágas.

“Dálkkádatnuppástus áitá erenoamážit sámekultuvrra ja dan árbevirolaš lundui vuođđuduvvi ealáhusaid.  Mii háliidit nannet dálkkádatlága ođasmahttimis sápmelaččaid vuoigatvuođaid eamiálbmogin ja oassálastinvejolašvuođaid dálkkádatpolitihkkii”, lohká ráđđádallamiidda oassálastán biras- ja dálkkádatministtar Krista Mikkonen.

Ráđđádallamiin badjánedje ovdii dálkkádatnuppástussii vuogáiduvvama dehálašvuohta ja vuogáiduvvama doarjun sihke dárbu ráhkadit diehtovuođu, áššedovdiárvvoštallama sihke čuovvuma dálkkádatnuppástusa váikkuhusain sápmelaččaid perspektiivvas.

“Háliidan giitit ministara das, ahte ministtar lea ieš ráđđádallamin sámedikkiin. Dat lea hárvenaš. Sápmelaš dálkkádatpolitihka ovddideapmái oainnán erenoamáš dehálažžan, ahte dálkkádatláhkii siskkálduvvá sápmelaš dálkkádatpanela sihke dálkkádatnuppástussii vuogáiduvvama prográmma. Sápmelaččaid vuoigatvuođaid vuhtiiváldin viidábut dálkkádatlágas lea bures boahtin ja oalle dárbbašlaš”, lohká sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso.

Riikkavuložiid oainnuid dálkkádatlága birra čogget neahttagažademiin

Dálkkádatlága ođasmahttimis lea aiddo dál jođus buohkaide rabas neahttagullan. Gažadeamit leat guokte, ja nuppiin gažademiin čoaggit dieđuid erenoamážit das, mo sápmelaččaid vuoigatvuođaid galggašii girjet dálkkádatláhkii. Gažademiide lea vejolaš vástidit sámegielaide.

Gažademiide sáhttá vástidit Otakantaa-siidduin. Gažadeamit leat rabas 12.11.2020 rádjái. Vástádusain čoaggit čoahkkáigeasu, mii doaimmahuvvo lága válmmaštalli bargojovkui já almmustahttojuvvo birasministeriija neahttasiidduin.

Lassedieđut:

Biras- ja dálkkádatministara spesiálaveahkki Riikka Yliluoma, tel. 0295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi

Dálkkádatlága ođasmahtti bargojoavkku ságadoalli, bajit jođiheaddji Leena Ylä-Mononen, birasministeriija, tel. 0295 250 023, leena.yla-mononen@ym.fi

Birasčálli Tiina Lovisa Solbär, Sámediggi, tel. 010 839 3184, tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi

Ságadoalli Tuomas Aslak Juuso, Sámediggi, tel. 010 839 3101, tuomas.juuso@samediggi.fi

Loga lasi dálkkádatlága ja dan ođasmahttima birra birasministeriija neahttasiidduin.