Sámedikki gullandilálašvuođat guoskkadin duohtavuođa- ja soabadankomissáraid válljema

Sámediggi ordne gullamiid sápmelaččaide duohtavuođa- ja soabadankomissáraid válljemiin. Koronadili dihtii dilálašvuođat lágiduvvojit gáiddusoktavuođaid bokte.

Gáiddusgullamat lágiduvvojit Zoom -heivehusa bokte ja gullamiidda sáhttá oassálastit juogo heivehusa bokte dahje riŋgemiin telefovnnain.  Gáiddusgullamiidda galgá almmuhit ovddalgihtii maŋimustá guoskevaš gullandilálašvuođa ovddit árgabeaivve dmu 12.00 rádjai dán liŋkkas https://link.webropolsurveys.com/S/9A23CFEB09B76748 dahje riŋgemiin nummirii 040 676 5102. Sáddet almmuhan olbmuide šleađgapoasttain liŋkka gullandilálašvuođaide, oassálastinrávvagiid ja etihkalaš rávvagiid dilálašvuođaid ságastallamiid vuođđun.

Gullandilálašvuođaid lágideamis vuhtii váldojit sámi sierra giellajoavkkut sihke suomagiella. Lassin dilálašvuođain vuhtii váldojit olbmot, geat ásset sierra bealde sámiid ruovttuguovllu sihke dan olggobealde. Buot sámegielat dilálašvuođain lea Zoom- heivehusa bokte oassálastettiin tulkon sáme-suomagiella.

Gullandilálašvuođaid ságajođiheaddjin doaibmá psykiátralaš buohccedivššár Niila Rahko ja čállin Sámedikki má. plánejeaddji Heli Aikio.

Gullandilálašvuođat báddejuvvojit ja báttit seailluhuvvojit Sámedikkis guokte vahku dilálašvuođa maŋŋelii raporterema doarjjan. Buot gullandilálašvuođain ráhkaduvvo muittuhančála ja muittuhančállagiid vuođul čohkkejuvvo raporta Sámedikki stivrra ja dievasčoahkkima geavahussii komissáraid válljema guoski mearrádusbargama doarjjan.

Gáiddusgullandilálašvuođaid lassin iežas oainnu guoskkadin duohtavuođa- ja soabadankomissárain gáibiduvvon iešvuođaid ja máhttima sihke doarjaga olbmuide geat leat evttohassan, sáhttá ovdan buktit Sámediggái maiddái šleađgapoasttain info(at)samediggi.fi, poastta mielde čujuhussii Sámediggi, Sajos, 99870 Anár 17.11.2020 rádjai dahje telefovnna bokte ovddalgihtii almmuhuvvon telefonáiggiid.

Gáiddusgullamiid áigetávval:
 • Gaskavahkku 4.11.2020 dmu 18–20.30 suomagielat gullan
 • Vuossárga 9.11.2020 dmu 18–20.30 davvisámegielat gullan Anára guovllus ássiide
 • Maŋŋebárga 10.11.2020 dmu 18–20.30 davvisámegielat gullan Vuohču guovllus ja sámiid ruovttuguovllu olggobealde ássiide
 • Gaskavahkku 11.11.2020 dmu 18–20.30 anárašgielat gullan
 • Duorastat 12.11.2020 dmu 18–20.30 sámenuoraid gullan
 • Vuossárga 16.11.2020 dmu 18–20.30 davvisámegielat gullan Ohcejoga ja Eanodaga guovllus ássiide
 • Maŋŋebárga 17.11.2020 dmu 18-20.30 nuortalašgielat gullan

Gáiddusgullamiidda galgá almmuhit ovddalgihtii maŋimustá guoskevaš gullandilálašvuođa ovddit árgabeaivve dmu 12.00 rádjai dán liŋkkas https://link.webropolsurveys.com/S/9A23CFEB09B76748 dahje riŋgemiin nummirii 040 676 5102.

Telefonáiggit:
 • Vuossárga 2.11.2020 dmu 9–16.00 anárašgielat telefongullan, Heli Aikio, tel. 040 676 5102 / 010 839 3107
 • Maŋŋebárga 3.11.2020 dmu 9–16.00 davvisámegielat telefongullan, Pia Ruotsala-Kangasniemi, tel. 040 726 2688 / 010 839 3106
 • Gaskavahkku 4.11.2020 dmu 9–16.00 nuortalašgielat telefongullan, Laura Olsén-Ljetoff, tel. 040 617 5113 / 010 839 3190
 • Bearjadat 6.11.2020 dmu 9–16.00 suomagielat telefongullan, Heli Aikio, tel. 040 676 5102 / 010 839 3107
Lassidieđut

čálli, má. plánejeaddji Heli Aikio, 040 676 5102/010 839 3107, heli.aikio(at)samediggi.fi

ságajođiheaddji veahkkebargi Laura Olsén-Ljetoff, 040 617 5113/010 839 3190, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

Sámedikki siiddut sámiid duohtavuođa- ja soabadankomišuvnnas

Govva: Tarja Länsman