Sämitigge almostit jieijâs nettisiijđoid tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees ooleest

Sämitigge almostit 8.10.2020 jieijâs nettisiijđoid tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees ooleest.  Sijđoid láá nurrum tehálumoseh tiäđuh prosesist já ton ovdánmist, sehe oovdânpyehtimeh Sämitiigán iävtuttum tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissaariävtukkâsâin. Nettisiijđoin tieđetteh tuotâvuotâ- já sovâdâttâmproosees äigitaavlust sehe tääl čohčuv ornimnáál tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissaarij valjiimân lohtâseijee kuullâmtilálâšvuođâin.

”Nettisiijđoi vievâst mij halijdep visásmittiđ, ete sämiaalmugist lii tuotâ aššijd vuáđuduvvee já äigi tääsist orroo tiätu finnimnáál Sämitige tooimâin tuotâvuotâkomissio já ton vuáđudem háárán,” paahud Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

Sämitige lasseen Staatârääđi kanslia lii vuáđudâm jieijâs nettisiijđoid tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio pargo ooleest.

Sämitige nettisiijđoin almostiteh komissaariävtukkâsâi oovdânpyehtimvideoid, moh čáittojeh meid Sämitige roovvâd-skammâmáánu jorgálduvâst ornim kuullâmtilálâšvuođâin, moh lohtâseh komissaarij valjiimân. Komissaariävtukkâsah iä jieš lah pääihi alne kuullâmtilálâšvuođâin. Tilálâšvuođâin ulmuin lii máhđulâšvuotâ oovdânpyehtiđ uáinus jiešvuođâin já máátust, maid väätih komissaarijn sehe olgospyehtiđ torjuus iävtuttum ulmuid.

Kuullâmtilálâšvuođah uárnejuvvojeh puoh Sämmilij päikkikuávlu kieldâin. Toos lasseen uárnejuvvoo viermikuullâm eromâšávt sämikuávlu ulguubeln ässee ulmuin sehe nuorâi kuullâm oovtâst nuorâirađđijn. Ovdil mainâšum lasseen juáhháást lii máhđulâšvuotâ olgospyehtiđ uáivilis poostâ tâi šleđgâpoostâ peht. Kulâmij täärhib ääigist tieđettuvvoo maŋeláá Sämitige nettisiijđoin sehe páihálijn aavisijn.

https://www.samediggi.fi/sammilij-tuotavuota-ja-sovadattamkomissio/?lang=an

Lasetiäđuh

saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II värisaavâjođetteijee Leo Aikio puh. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

saavâjođetteijee išedeijee Laura Olsén-Ljetoff puh. 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi