Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt jiijjâs neʹttseeidaid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt 8.10.2020 jiijjâs neʹttseeidaid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttprosessa kuuleeʹl.  Seeidaid lie norrum tääʹrǩmõs teâđ proseeʹssest da tõn ouddnummšest, di čuäʹjtõõllmõõžž Sääʹmtegga tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaarân eʹtǩǩuum oummin. Neʹttseeidain teâđtet tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss äiʹǧǧmieʹrin di ååʹn čâhčča jäʹrjstum tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummša kuulli kuullâmpooddin.

“Neʹttseeidai veäkka haaʹleet ainsmâʹtted, što sääʹm meerast lij faktaid vuâđđõõvvi da ääiʹjtässʼsaž teâtt vuäǯǯamnalla Sääʹmteeʹǧǧ tooiʹmin tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje da tõn vuâđđummša kuuleeʹl,” tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ lââʹssen Riikksuåvtõõzz kanslia lij aalǥtam jiijjâs neʹttseeidaid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuõjju kuuleeʹl.

Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain õlmstââʹttet komissaarân eʹtǩǩuum oummi čuäʹjtõõllâmvideoid, koid čuäʹjtet še Sääʹmteeʹǧǧ kålgg-skamm-mannu vaajtõõzzâst jäʹrjstum kuullâmpooddin komissaari vaʹlljummša kuuleeʹl. Komissaarân eʹtǩǩuum oummu jie jiõčč leäkku âʹldd kuullâmpooddin. Noorõõttmõõžžin oummuin lij vueiʹttemvuõtt čuäʹjted vuäinnmõõžžâs komissaarin kaiʹbbjum naaʹlin da silttummšest di õlmmeed tuärjas eʹtǩǩuum oummid.

Kuullâmpooddid jäʹrjstet pukin säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin. Veâl jäʹrjstet neʹttkuullmõõžž jeäʹrben sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei oummid di nuõri kuullmõõžž õõutsââʹjest nuõrisuåvtõõzzin. Ooudbeäʹlnn peäggtum lââʹssen juõʹǩǩkast lij vueiʹttemvuõtt väʹldded beäʹl pååʹšt mieʹldd leʹbe neʹttpooʹštin. Kuullmõõžži tääʹrǩab ääiʹjpooddin teâđtet mââʹjben Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain di pääiklažlõõstin.

https://www.samediggi.fi/sammlai-tuottvuott-da-suavadvuottkomissio/?lang=nuo

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi

II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio, 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

saaǥǥjååʹđteei veäʹǩǩteei laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi, 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi