Sámediggái evttohuvvo jagi 2021 bušeahtas lasáhusa hálddahusa ovddideapmái

Stáhta jagi 2021 bušeahtas evttohuvvo Sámediggái 80 000 euro lasáhus hálddahusa ovddideapmái. Geavadagas dát oaivvilda nuppi láhkačálli bálkáheami Sámediggái.

”Dialoga stáhtain Sámedikki bušeahta dilis lea ovdánan diimmá jagiid. Lean duđavaš dán ekonomalaš dilis, ahte lasáhus hálddahusa ovddideapmái dagašii vejolažžan nuppi láhkačálli bálkáheami, vaikko buot evttohusaideamet eai leat vuhtii váldon”, dadjá ságadoalli Tuomas Aslak Juuso.

Sámedikki stivra mearridii Sámedikki evttohusas stáhtadoarjjan jahkái 2021 čoahkkimisttis 16.4.2020. Sámediggi evttohii lassemearreruđa dárbbu sámiid politihkalaš ja čanusjoavkodoaimma ovddideapmái, sámiid parlamentáralaš barggu ovddideapmái, Sámi Giellagáldu doaimma bissovažžan fitnašuvvamii sihke hálddahusa ovddideapmái.

Evttohusa vuođustusain máinnašuvvo, ahte dál Sámedikkis bargá dušše okta láhkačálli, gean bargui gullet buot doaibmasurggiid  láhkaásahanáššit (mielde bargoveahkahálddahus ja válgaáššit). Ovtta láhkačálli bargoresursa ii leat doarvái sámediggelága čuovvu bargguid dikšumii.

”Sámedikki doaimmat leat viidon jagiid mielde ja dađi mielde lea dehalaš maid lasihit Sámedikki bargoveaga meari. Nuppi láhkačálli bálkáheapmi lea dehalaš, vai Sámediggi nagoda dikšut sámediggelága eaktudan bargguid sihke geahppudit  erenomážit ealáhus-, vuoigatvuođa- ja birassektora dálá bargonoađi, joatká hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi.

Stáhta jagi 2021 bušeahttaevttohusas lea vuoigatvuođaministeriija váldoluohkás momeanttas 25.01.50 evttohuvvon sámiid kultur-iešstivrema bajásdoalus šaddi manuide 3 909 000 euro.

Stáhta jagi 2021 bušeahttaevttohus

Sámedikki evttohus stáhtadoarjjan jahkái 2021

 

Lassedieđut

ságadoalli Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106 / 040 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi