Ođđa álgooahpahusa riektačállinplakáhtat leat almmustuvvan

Álgooahpahusa riektačállinplakáhtat leat dál almmustuvvan digitála hámis. Plakáhtaid lea plánen oahpaheaddji Aura Pieski, govaid lea sárgon Nora Bäck ja Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat almmustahttá dán plakáhtaráiddu.

Álgooahpahusa riektačállinplakáhtat nannejit oahppi davvisámegiela riektačállima, ja daid sáhttá geavahit lohkan- ja čállinoahpahusa olis. Dát lassemateriála lea jurddašuvvon eatnigiela álgooahpahussii, muhto dat sáhttá leat ávkkálaš maiddái eará luohkkádásiid oahpahusas. Plakáhtat muittuhit riektačállima vuođđoáššiin. Plakáhtaráiddus leat oktiibuot oktanuppelogi (11) plakáhta. Ráidu álmmuhuvvo maiddái stávvalastojuvvon hámis ja oahpaheaddji sáhttá čálihit skuvllas daid dárbbu mielde. Aura Pieski lea čállán ráidui oahpaheaddjirávvagiid ja maiddái ideaid riektačállinplakáhtaid geavaheapmái.

Oahppomateriála heive bures maiddái gáiddusoahpahussii. Materiála sáhttá diŋgot Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahagas.

Liŋka: https://www.samediggi.fi/tuote/riektacallinplakahtat-digi/?lang=dav