Alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa -prosessi jatkuu Saamelaiskäräjien johdolla

Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä kolmen muun alkuperäiskansojen järjestön, the Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), the International Indian Treaty Council (IITC), ja the Asia Indigenous People’s Pact (AIPP), kanssa dialogikokouksen liittyen alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa -prosessiin. Quitossa, Ecuadorissa 27. – 30. tammikuuta 2020 järjestettyyn nelipäiväiseen kokoukseen osallistui 30 alkuperäiskansojen edustajaa ympäri maailmaa sekä ns. ystävämielisten valtioiden edustajia. Kokouksen tarkoitus oli tärkeä: keskustella YK-prosessista, löytää alkuperäiskansoille yhteinen kanta tulevaa työtä varten ja vahvistaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Saamelaiskäräjät johti kokouksen valmistelua, koordinointia ja logistiikkaa, mukaan lukien Norjan, Kanadan ja Suomen rahoituksen koordinointi.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä Panaman Kuna-kansan edustaja Estebancio Castro Diaz johtivat kokousta.

Kokoukseen osallistui alkuperäiskansojen edustajia ympäri maailmaa.

Alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantaminen YK:ssa on tärkeä ja jatkuva prosessi. Vuonna 2017 YK:n yleiskokous hyväksyi ensimmäisen päätöslauselman (A/RES/71/321) asiaan liittyen, mutta se ei vielä johtanut konkreettisiin toimiin alkuperäiskansojen osallistumisoikeuden parantamiseksi. Prosessi on edelleen tärkeä, koska se vahvistaa ja tukee alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta kansainvälisellä tasolla. Tämä on erityisen tärkeää Saamelaiskäräjille ja muille vastaaville alkuperäiskansoja edustaville instituutioille, joilla ei tällä hetkellä ole omaa asianmukaista paikkaansa kansainvälisessä yhteisössä.

Quitossa käydyt keskustelut perustuivat YK:n ihmisoikeussopimuksiin, YK:n alkuperäiskansajulistukseen, syyskuussa 2014 järjestetyn YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjaan sekä sen valmisteluun tarkoitettuun taustamateriaaliin. Päätöslauselman mukaan prosessi jatkuu, mikä motivoi Saamelaiskäräjien koordinoimaa kokouksen järjestämistä.

The Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) järjesti juhlaseremonian kokoukseen osallistujille.

Alkuperäiskansojen edustajat keskustelivat kokouksen aikana YK:n yleiskokouksen vuoden 2017 päätöslauselman hyväksymiseen johtaneesta prosessista, nykyisestä tilanteesta ja tulevista painopisteistä. Kokous ja sen ajoitus oli strateginen ja alkuperäiskansojen edustajat identifioivat tärkeitä painopistealueita, strategioita ja kantoja tulevalle prosessille. Alkuperäiskansojen sisäisten keskustelujen jälkeen käytiin vuoropuhelua ns. ystävämielisten valtioiden, mukaan lukien Suomen, edustajien kanssa.

Alkuperäiskansojen edustajat laativat prosessin vauhdin ylläpitämiseksi loppuasiakirjan, joka sisältää  suunnan ja odotukset osallistumisprosessille. Se perustuu viimeaikaisiin YK:n yleiskokouksessa ja ihmisoikeusneuvostossa tehtyihin päätöksiin, kuten neuvonantajien nimeäminen yleiskokouksen prosessiin, ja kartoittaa tietä alkuperäiskansojen sisäiselle koordinaatiolle.

Quito Outcome Document

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff, 0505747629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Sámi mánáidkulturguovddaš MÁNNU fálla buđaldallanbottuid neahtas

Sámedikki mánáide ja nuoraide oaivvilduvvon kulturguovddaš MÁNNU ohca earalágan vugiid joksat iežas ulbmiljoavkkuid. MÁNNU gulla doaimmaide, mas guovddážis lea deaivvadit olmmuiguin iešguđetlágan dáhpáhusaid ja doaimmaid oktavuođas. Bajit dási rávvagiid mielde dal ii leat vejolaš čoahkkanit  ja deaivvadit dahje bargat ovttas eallilan olbmuiguin ja dáiddáriiguin ja eará čehppiiguin. Dal Sámi bearrašiin oahpahus lea ruovttuin ordnejuvvon ja dal sáhtta átnit veahkkin dan, maid earát fuomašit bargat.

MÁNU doaimmajođiheaddji Magga-Vars barga hálbbimusa mielde. Son hutka barggu, buđaldallama, duoji dahje árbevirolaš doaimma man son boahtá juohkit nehtii. Jurdda lea ahte govven  ii álot dárbbaš leat nu divrras ja “olles filbmadoaimmahus” fárus. MÁNU videot leat doaimmajođiheaddji iežas mánát govven ja boađus oažžuge leat olggos oaidnit ruovttus ráhkaduvvon. Dainnalágin háliidan čálmmustahttit movt mii sáhttit ieža juohke bearrašis ovttastallat, govvet dahje hutkat bargguid maid juohkit earáide. Dilli lea earalágan go muđui ja livččii buorre geavahit dal mediarusttegiid ávkin iešguđetládje, govvet maiddai dan áiggi go ii báljjo leat vejolaš vánddardit nu viidát. Ovttastallamis lea vuoibmi ja juohkehaš beassa oassalastit, lásiha MÁNU doaimmajođiheaddji Magga-Vars.

MÁNNU almmuha vahkkosaččat ovtta doaimma neahtas corona-virusa rádjema áigge ja vejolaččat maiddai boahtte áigge dan sáhtta váldit vierrun muhtun bargobájiid oktavuođas.

Vuosttaš fáddá lea goahti ja dasa dárbbaša čoarvvi, ulloláiggiid ja nanu árppu.

 

Geahča fb@saamelainenlastenkulttuurikeskus ja  www.samediggi.fi

Lássedieđuid addá petra.magga(at)samediggi.fi  tel. 040-7325503

Puheenjohtajan avustajaksi Rosa-Máren Magga

Enontekiöläinen Rosa-Máren Magga on nimitetty Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Tuomas Aslak Juuson avustajaksi. 

Kuva: Johanna Labba

Enontekiöläinen Heaikka Jovsseba Juha Rosa-Máren, Rosa-Máren Magga on nimitetty puheenjohtajan avustajaksi. Hän tulee toimimaan avustajan työssä tämän vaalikauden 2020-2023. Magga on aloittanut työssään maanantaina 20.4.2020 ja hänen työpisteensä sijaitsee Enontekiöllä.  

Magga tulee Jauristunturista poronhoitajaperheestä. Ennen aloittamista Saamelaiskäräjillä, Magga työskenteli Norjassa Kautokeinossa Kansainvälisessä porotalouskeskuksessa (ICR) projektikoordinaattorina. Hän on myös aiemmin työskennellyt Yle Sápmilla ja Oulun yliopistossa, sekä harjoittelijana Barentsin kansainvälisessä sihteeristössä. Magga valmistui filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Hän on myös toiminut hallituksen jäsenenä Suomen saamelaisnuorten yhdistyksessä vuosina 2012-2017. 

– Tuomas Aslakan kanssa meillä on taustaa yhteistyölle jo Suomen Saamelaisnuoret ry:n (SSN) ajoilta, kun olimme molemmat SSN:n hallituksessa. Uskon, että Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajana pääsee tekemään hyvin monialaisesti töitä ja mukaan monenlaisiin työtehtäviin. Tässä työssä mielenkiintoista tulee olemaan se, että pääsee näkemään käytännön työtä saamelaispolitiikan keskiöstä. Olen pitkään seurannut ja ollut kiinnostunut saamelaispolitiikasta ja kansainvälisestä alkuperäiskansapolitiikasta. 

Avustajan työtehtäviin kuuluu avustaa puheenjohtajaa hänelle tarkoitetuissa tehtävissä. Avustaja valmistelee ja esittelee tarvittaessa hallituksen, käräjien ja lautakuntien kokouksessa toimialaansa kuuluvia asioita sekä toimeenpanee niiden päätökset. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen kohdan 7 b § mukaan hallintopäällikkö nimeää toimikaudeksi puheenjohtajalle avustajan tämän esityksestä. 

Yhteystiedot:  

Rosa-Máren Magga 
rosa-maren.magga(at)samediggi.fi 
puh. 040 617 5113 

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontuu etäyhteyksin

Saamelaiskäräjien hallitus on siirtynyt koronaepidemian vuoksi kokoontumaan täysin etäyhteyksin. ”Pitkä kokemuksemme etäyhteyksistä on mahdollistanut toiminnan jatkumisen lähes ennallaan. Haluankin kehua Saamelaiskäräjien henkilöstöä, että olemme pystyneet pitämään suorituskyvyn hyvin yllä olosuhteisiin nähden”, toteaa puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi kokouksessaan torstaina 16. huhtikuuta Paliskuntain yhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Asko Länsmanin ja varajäseneksi Magreta Saran. Länsman on toiminut Saamelaiskäräjien edustajana myös vuosina 2018-2020. Saamelaiskäräjät haluaa lisäksi parantaa yhteistyötään Paliskuntain yhdistyksen suuntaan ja ehdottaa yhteisen tapaamisen järjestämistä, kun se on taas mahdollista.

Interreg 2021-2027 työryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi nimettiin Veikko Feodoroff ja varalle Saamelaiskäräjien kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff. Ruotsin Saamelaiskäräjät on ehdottanut, että seuraavaa ohjelmakautta ajatellen Saamelainen parlamentaarinen neuvosto perustaa Ingerreg-työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää saamelaisten tarpeita rahoitukseen liittyen.

Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi – hankkeen ohjausryhmään nimettiin Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi ja varalle Maria Sofia Aikio. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.09.2022.

Lapin liiton hallitukseen Saamelaiskäräjien edustajaksi nimettiin I varapuheenjohtaja Anni Koivisto ja varajäseneksi puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Koronavirustilanne vaikuttaa Sajoksen toimintaan

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli Sajoksen palveluyksikön ja ravintolan tilanteesta. Saamelaiskulttuurikeskus Sajos on ollut suljettuna 16. maaliskuuta lähtien. Hallitus päätti pitää Sajoksen suljettuna toukokuun loppuun saakka.

”Tässä poikkeustilanteessa meidän on selvitettävä työntekijöiden mahdollisuutta pitää jo kertyneitä lomia ja tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että joudumme etenemään lomautuksiin. Lisäksi keskustelemme oikeusministeriön kanssa tilanteen vaikutuksesta Sajoksen toimintaan”, puheenjohtaja Juuso kertaa tilannetta.

Työhyvinvointikyselyn mukaan tulokset ovat parantuneet kaikilla osa-alueilla

Erityistä tyytyväisyyden kasvua on johtamiseen ja esimiestyöhön sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Pitkäjänteinen esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen on tuonut tulosta. Työhyvinvointikysely toteutettiin joulukuussa 2019.

Selvityksen mukaan työntekijät kokevat, että voivat helposti lähestyä johtoa työasioissa ja pitävät työtään mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tulos oli heikentynyt ainoastaan kahden väittämän kohdalla: minulla on riittävästi aikaa työni tekemiseen kunnolla ja jaksan työssäni hyvin.

 

Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 30.4.2020 ja pidetään tällöin nähtävillä 1.5.-1.6.2020 Saamelaiskäräjien verkkosivuilla www.samediggi.fi.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

 

 

 

 

 

Neropatin päiväkirjaa voi lukea nyt myös saameksi

Maailmankuulun kirjailijan Jeff Kinneyn ensimmäinen sarjakuvaromaani Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) on nyt julkaistu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Neropatin päiväkirja on ollut usean vuoden ajan bestseller-kirjana Yhdysvalloissa, myös Suomessa Neropatti -kirjat ovat kirjalistojen kärkisijoilla.

Pohjoissaameksi kirjan on kääntänyt Áilu Valle, inarinsaameksi Mikkâl Morottaja ja koltansaameksi Raija Lehtola.

”Elämä yläkoulussa ei ole helppoa. Greg Heffley sen tietää jos kuka.”

”Gregin sanat ja teot eivät aina kohtaa, ja hyvistä aikomuksista tulee usein jotain aivan muuta… ”

 

Kirjat on tilattavissa Saamelaiskäräjien nettikaupasta:

Jierpmástalli beaivegirji

Čuovâuáivi peivikirje

Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj

 

Kirjaa voi ostaa myös Sami duodji -kaupasta.

Tule mukaan Saamelaisnuorten taidetapahtuman verkkojuhlaan!

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa juhlistetaan perjantaina 17.4. verkossa. Tule mukaan verkkojuhlaan ja löydä sieltä sekä hauskat taidetapahtumamuistot että tutut saamelaistaiteilijat. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto kutsuu Saamelaisnuorten taidetapahtuman historiasivuston avajaisiin perjantaina 17.4. klo 12 alkaen osoitteessa saamelaisnuortentaidetapahtuma.com.

Sivustolle on koottu kuvia, tekstejä ja videoita Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 1990-luvulta tähän päivään saakka. Taidetapahtumissa uransa ensimmäisiä askeleita ottaneet saamelaiset taiteilijat kertovat videotervehdyksissään mitä taidetapahtuma on heille merkinnyt.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman historiasivustoa ovat työstäneet verkkotuottaja Eeva Mäkinen, taidetapahtumatyöntekijä Unna-Maari Pulska ja koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari. Sivustolla on tekstejä kaikilla kolmella saamen kielellä ja suomeksi. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Unna-Maari Pulska
unna.pulska@samediggi.fi
040 614 5949

Saamelaiskäräjät odottaa ilolla Muumilaakso-sarjan pohjoissaamenkielisten jaksojen julkaisua ja valmistautuu tukemaan yhä koltan- ja inarinsaamenkielisiä tuotantoja

Pääsiäisen aikaan, 13.4.2020 esitetään Muumilaakso-sarjan ensimmäinen pohjoissaamenkielinen osa televisiossa kello 8.25 Yle TV2 -kanavalla ja Yle Areenassa. Suomen Saamelaiskäräjät on ollut yhteistyökumppania sarjan saamenkielisten versioiden tuotannossa. Sarjan on tuottanut Gutsy animations. Saamelaiskäräjien rooli on saamen kieleen liittyvän asiantuntemuksen tarjoaminen tuotannolle. Yhtenä tavoitteena työssä on ollut myös löytää uusia saamenkielisiä ääninäyttelijöitä ja vahvistaa dubbausosaamista Saamenmaalla. Sarjasta julkaistaan nyt pohjoissaameksi 13 jaksoa, mikä on suuri lisäys saamenkieliseen mediatarjontaan, toteaa Saamelaiskäräjien saamen kieliasioista vastaava I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

– Me Saamelaiskäräjillä olemme kiitollisia, että Yle ja Gutsy animations ottivat haasteen vastaan dubata sarja saamen kielille, vaikka tiedettiin, että se voi olla vaativampaa ja haastavaa. Meistä tämän kaltainen yhteistyö voi myös olla hedelmällistä sarjan tuotantoyhtiöille. Iloitsemme siitä, että pystyimme tarjoamaan tukeamme saamen kieliin liittyvissä kysymyksissä, mutta uskomme myös, että tämä luo pohjaa tuleville dubbaushankkeille. Saamelaiskäräjät toivookin, että tämä innoistasi muitakin tarttumaan haasteeseen dubata saamen kielille, sanoo Koivisto.

Kuva: Gutsy Animations

Yle ja Saamelaiskäräjät ovat sopineet, että sarja tuotetaan kaikille Suomessa puhutuille saamen kielille. Ensimmäiset 13 osaa ovat pohjoissaameksi, ja sitten 6 jaksoa inarinsaameksi ja 5 koltansaameksi. Pohjoissaamenkieliset jaksot julkaistaan keväällä 2020 ja inarin- ja koltansaamen jaksojen tuotanto alkaa kesällä.

– Odotamme erityisesti pienemmillä saamen kielille tuotettavia jaksoja, koska se on jotain aivan uutta. Jokainen uusi tuotanto näillä kielillä on hyvin merkityksellinen. Tiedämme myös miten vähän mediasisältöä on saamen kielillä ja tämä tulee tukemaan osaltaan kielten elvytystyötä, jatkaa Koivisto.

Saamen kielten uhanalaisen tilanteen takia Saamelaiskäräjät on laatinut kielipoliittisen linjauksen koskien Muumilaakso-sarjan kieltä. Linjaukseen voi tutustua täällä.

Lisätietoja:

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
anni.koivisto@samediggi.fi / +358 40 415 5969

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi / 010 839 3124 | +358 40 707 5626

Tarja Porsanger
suunnittelija / Elokuvakeskus Skábma
tarja.porsanger@samediggi.fi / 010 839 3182 |  +348 50 569 6065

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 

Aika: tiistaina 21.4.2020 klo 18

Paikka: etäyhteyksin Adobe Connect -virtuaaliluokassa: https://sogsakk.adobeconnect.com/sake

Kohderyhmä: huoltajat ja saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneet

Jakelu: hankkeen opettajat, etäopetukseen osallistuvat huoltajat, koulut sekä kaupunkien opetuksen suunnittelijat ja koordinaattorit

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen vanhempainiltaan!  

Tilaisuus järjestetään tiistaina 21.4. klo 18.00. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin hankkeen Adobe Connect -virtuaaliluokassa. On suositeltavaa käyttää Windows-tietokonetta sekä Google Chrome -selainta. Linkin toimivuus kannattaa myös kokeilla hyvissä ajoin tietokoneella tai puhelimella ennen illan alkua. Mikäli luokkaan liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin.

Kun osallistut vanhempainiltaan, toimi näin:

  1. Sulje ensin kaikki ohjelmat, joita et illan aikana tarvitse.
  2. Avaa Adobe Connect -luokan linkki.
  3. Jos ohjelma pyytää asentamaan Adobe Flash -liitännäisen tai lisäosan, salli asennus.
  4. Selaimeen ilmestyy kirjautumisruutu. Kirjaudu kohdasta Guest.
  5. Paina Enter Room.

Tilaisuudessa esitellään hanketta, hankkeen työntekijöitä ja opettajia. Vanhempainillassa pääset samalla kokemaan, millaista on opetus etäyhteyksin. Lisäksi keskustellaan etäopetushankkeen suunnittelemasta oppimispelistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Vanhempainilta nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen julkaistaan osoitteessa www.saamenetaopetus.com. Osallistujien nimet eivät näy tallenteessa.

Vanhempainiltaan osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pyereest puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Yhteyshenkilöt:

Hanna Helander, projektipäällikkö
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi,
040 7012 094

Arla Magga, hankekoordinaattori
arla.magga(at)samediggi.fi,
040 1985 033

www.saamenetaopetus.com

Porot tunturissa talvella.

Porojen laidunrauha turvattava poikkeuksellisissa olosuhteissa

Porojen laidunrauha ja poronhoidon yleiset toimintaedellytykset on turvattava poikkeuksellisissa olosuhteissa. Saamelaiskäräjät vetoaa Metsähallitukseen, että se pidättäytyisi kuluvan kevään ja kesäkauden osalta pyynti- ja kulkulupien myöntämisestä saamelaisten kotiseutualueella ja tehostaisi valvontaa luvattoman liikkumisen estämiseksi.

Kuluva talvi on ollut Pohjois-Suomessa poikkeuksellisen runsasluminen. Lumitilanne ja jääkerrokset lumipeitteen keskellä ovat vaikeuttaneet ja estäneet porojen luonnollista ravinnon saantia erityisesti lupottomilla talvilaidunalueilla. Vallitsevan tilanteen takia porot ovat ajankohtaan nähden heikommassa kunnossa ja näissä olosuhteissa porot ovat myös hyvin herkkiä ulkopuolisille häiriöille.

”Tämä talvi on erityisen vaikea poronhoitajille ja kaikesta ylimääräisestä häiriöstä aiheutuu merkittävää lisätyötä. Esimerkiksi metsästäjät tai moottorikelkkailijat voivat aiheuttaa poroelon hajoamisen ja tarpeeton liikkuminen heikentää jo ennestään heikossa kunnossa olevia poroja edistäen porokuolemia ja nostaen lisäravinnon tarvetta”, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso haastavasta tilanteesta.

Suomen hallitus on kehottanut viruspandemian vuoksi välttämään kaikkea tarpeetonta liikkumista viruksen leviämisen estämiseksi. Saamelaiskäräjät vetoaakin Metsähallitukseen, että se lopettaisi vallitsevissa poikkeusolosuhteissa ulkopaikkakuntalaisille suunnatun lupamyynnin saamelaisten kotiseutualueella sekä harkitsisi jo myytyjen lupien peruuttamista kuluvan kevään ja kesän osalta.

Lisäksi Saamelaiskäräjät ystävällisesti kannustaa Metsähallitusta tehostamaan luvattoman ja vahinkoa aiheuttavan liikkumisen valvontaa ja ohjeistamaan paikkakuntalaisia maastossa liikkuessaan.

”Olisi myös tärkeää, että paikkakuntalaiset ottaisivat tilanteen huomioon. Maastossa liikkuessa tulisi kiinnittää huomiota erityiseen varovaisuuteen ja huolellisuuteen, jotta ylimääräisten vahinkojen aiheuttamiselta poroelinkeinolle voitaisiin välttyä, jatkaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjät on huolissaan ulkopaikkakuntalaisten metsästäjien ja huvikelkkailijoiden tarpeettomasta liikkumisesta saamelaisten kotiseutualueella myös vallitsevan koronavirustilanteen takia. Mikäli koronavirus tarttuisi esimerkiksi yksittäisen tokkakunnan pieneen poronhoitajayhteisöön, voisi tämä olla kohtalokasta koko kyseisen tokkakunnan poronhoidolle vallitsevissa erityisolosuhteissa.

Poronhoito on tärkeä osa saamelaiskulttuuria sekä niin Lapin kuin saamelaisten ruokaturvaa, ravintoautonomiaa ja toisaalta kriisioloissa Suomen kansallista huoltovarmuutta.

Saamelaiskäräjien vetoomus Metsähallitukselle 1.4.2020

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505, leo.aikio(at)samediggi.fi

 

Kuva: Tarja Länsman

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi nuorisosihteerin viran

Nuorisosihteerin päätehtävänä on toimia nuorisoneuvoston esittelijänä ja sihteerinä. Tehtävät määräytyvät Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 a §:n mukaan. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä nuorisoasioiden, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemus. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2625,08 euroa/kk). Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset todistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.5.2020 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7fd632fd

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106 Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 1.4.2020 Saamelaiskäräjät