Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid äävai nuõrtt-, aanar-, da tâʹvvsääʹmǩiõl mättčiâssid neeʹttest. Mättčiâss lie primmum jeärbi mieʹldd škooulniiʹǩǩid.

 

Taʹrjjeemnalla lie mättčiâss koonn-a sääʹmǩiõlâst nääiʹt:

Nuõrttsääʹmǩiõll pâʹjjškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid seärdi 25.3., 1.4. ja 8.4. čiâss 10.00–10.45

Aanrõšǩiõll   3. – 6 klassniiʹǩǩid nelljdpeeiʹvi 26.3., 2.4. ja 9.4. čiâss 10.00–10.45

Tâʹvvsääʹmǩiõll 0 – 2 klassniiʹǩǩid piâtnci 27.3., 3.4. da vuõssaarǥ 6.4. čiâss 14.00–14.45

 

Vuässõõttâmvuäʹppõõzz käunnʼje täʹst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd õuddǩiõʹtte.

Bures boahtin! Tiervâpuáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

www.saamenetaopetus.com