Sääʹmteʹǧǧ ännââtt, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnmest

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnam raaji seʹst, što vuäitčeš miâlǥeed koronaviruuzz leävvnummuž da nuʹt suõjjeed riskkjooukid.

Neäʹttel-loopp ääiʹj määŋg media lie õlmstâttam ođđsid Lääʹddjânnam siiskâž maatkčummuž da Lappi-vuuʹdest luämai âânnmõõžž pirr, håʹt-i Lääʹddjânnam halltõs lij ouddam vuäppõõzzid vieʹltted sosiaalʼlaž kontaaktid da ǩeâlddam pâʹjjel 10 oummu õõlmâs noorõõttmõõžžid.

– Leäm seuʹrrjam vueʹjj sami huõl ââʹnškuäʹđeeʹl. Ååʹn leʹčči juõʹǩǩkast äiʹǧǧ väʹldded vueʹjj tuõđlânji da jääʹǩǩted uvddum vuäppõõzzid. Mij jeäʹp haaʹled piijjâd riskkjooukid vaar vuâlla, jeäʹrben sääʹmvuäʹmmoummu lie joukk, koon meeʹst feʹrttai suõjjeed, teäʹddad Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd Lääʹddjânnam siiskâž liikkummuž rääʹjtem leʹčči pueʹrmõs nääʹll suõjjeed sääʹm-meer da jeäʹrben riskkjooukid, mâʹte sääʹmvuäʹmmoummid, njuämmam vuâstta da tõn staanâm diõtt, što håidd riʹjttai pukid. Sääʹmǩiõl siltteei tiõrvâsvuõtthuõl tuâjjla lie juʹn tän vueʹjjest occanj da jeäʹrben ǩirrsallaš hååid õhttvuõđâst da kriisvuõʹjjin jiijjâsǩiõllsaž kääzzkõõzzin lij jõnn miârktõs.

Sääʹmvuäʹmmoummin miârkteei vueʹss jäälast säʹmmlai dommvuuʹdest. – Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što son tuejjeʹči taarbšum tuåimid, što tuuʹššes maatkčem Lääʹddjânnmest puuđči, ǩiõrǥat saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem õõlǥči lââʹzzted

Sääʹmteʹǧǧ mušttʼtat jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid, mâʹte THL da riikksuåvtõõzz kanslia, sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem vääžnaivuõđâst. Sääʹmteʹǧǧ lij eʹtǩǩääm sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩem lââʹzztummuž da pueʹrummuž sääʹm ǩiõll-lääʹjj vuâđald da õõlmâs staanvuõđ diõtt. Teâttjueʹǩǩmest âlgg še väʹldded lokku sääʹmǩiõllsai taarbid âsttjemvuõttõõlǥtõõzzi peäʹlest, ouddmiârkkân tõn, što määŋg sääʹmǩiõllsa jie silttâd lookkâd jiijjâs jieʹnnǩiõl.

– Tõn, što teâđ mottje ǩeeʹjjmieʹldd ääiʹj, ij vueiʹt ââʹnned mäinnan, što õõlmâs vuäppõõzzid jie jåårǥlââʹtt sääʹmǩiõlid. Sääʹmǩiõllsaž teâttjueʹǩǩmest âlgg ouddned še plaan meâldlânji da vuäppõõzzid peeiʹvteeʹl, vuäʹppast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio. – Ååʹn jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe še ââʹnned huõl jeäʹrben tõʹst, što säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje da ooumaž šâdd fiʹttjum sääʹmǩiõʹlle, håʹt jieʹttkõõskõʹsse leʹbe tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse sååiteen, jõs son kädd koronanjuämmam.

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, 010 839 3101 / 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi