Sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu lohkanjagi 2020–2021 almmuhanáigi joatkašuvvá

Almmuhanáigi sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu lohkanjahkái 2020–2021 joatkašuvvá 29.3.2020 rádjái.

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu fállá anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela vuođđooahpahusa ja logahatskuvlejumi dievasmahtti oahpahusa guokte vahkkodiimmu. Oahpahus lea oaivvilduvvon sámeohppiide, geat ásset sámiid ruovttuguovllu olggobealde. Fidnu ii fála oahpahusa rávesolbmuide.

Almmuheapmi oahpahussii dahkko elektrovnnalaš dahje báberskoviin. Dárkilut rávvagat almmuheapmái leat gáiddusoahpahusfitnu neahttasiidduin suomagillii.

Almmuhanáigi joatkašuvvá, daningo almmuhanáigi lea báhcán máŋgasis fuomáškeahttá.

Lassedieđut

Prošeaktahoavda Hanna Helander
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 7012 094

Koordináhtor Arla Magga,
arla.magga(at)samediggi.fi
040 1985 033