Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz iʹlmmtõõttâmääiʹj jueʹtǩet

Iʹlmmtõõttâmääiʹj sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse lookkâmpâjja 2020–2021 jueʹtǩet 29.3.2020 räjja.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõli vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei mättʼtõõzz kueʹhtt (2) neäʹttelčiâss. Mättʼtõs lij jurddum säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn jälsteei sääʹmškooulniiʹǩǩid. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz vuõrâsoummid.

Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet juʹn-a liâdǥlaž leʹbe põʹmmailomaakkin. Tääʹrǩab vuäppõõzz iʹlmmtõõttmõʹšše käunnʼje ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz neʹttseeidain.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj jueʹtǩet tõn diõtt, ko iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ lij pääccam mäŋggsest vuâmmšeǩani.

 

Lââʹssteâđ

projeʹkttjååʹđteei Hanna Helander
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 7012 094

koordinaattor Arla Magga
arla.magga(at)samediggi.fi
040 1985 033