Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuâjjpaaʹjid lij älggam

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuâjjpaaʹjid lij älggam. Iʹlmmtõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij äävai 9.3.-25.3.2020. Tuâjjpaaʹjid ââʹnet seärad Vasatokkast Riutulast čiâss 15 ääʹljeeʹl. Juõʹǩǩʼkaž vuäitt vuässõõttâd õõut tuâjjpäjja. Juõʹǩǩ tuâjjpääʹj riâžžât määŋg vuâra tõn diõtt, ko haaʹleep vueiʹtlvâʹstted tõn, što juâkksaž piâzzči tõn tuâjjpäjja, koozz tuäivv. Resuursin lie kuuitâǥ raajâz, da tuäivvap, što fiʹttjeʹped, što ouddmiârkkân 100 ooumžed jie vueiʹt vuässõõttâd õhttna õõut tuâjjpäjja. Tuejjeep kuuitâǥ pueʹrmõssân tuâjjpaaʹjid jueʹǩǩmest da tuäivvap, što juâkksaž vuäǯǯ šiõǥǥ ǩiõččlâsttmõõžž tuâjjpääʹjest da peäss tõn tuâjjpäjja, koozz tuäivv!

 

 

Liŋkk iʹlmmtõõttâmpõʹmmja: https://link.webropolsurveys.com/S/C746299D8A0734DD

 

ÄIʹǦǦTAULL

Seärad 15.4.

14                                               Soundcheck prograamm meâldlânji

14:45                                          Dooidmõš Vasatokkaaʹje Riutulaaʹje, iʹlmmtõõttmõš

15-18:30                                     Poorrâm da tuâjjpääʹj

19-20                                          Tanssǩeʹdd, ääʹvummuš

20                                                Instemsõõʹjid juâkkõõttâm

 

Neljdpeiʹvv 16.4.2020

8-9:30                                        Soundcheck prograamm meâldlânji

08-09:30                                    Tueʹlesveärr

10-12                                         Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg Sajoozzâst, Flashmob šeelljast, Drone-fiʹlmmjummuš

12-13:30                                    Poorrâm, ärvstõõlli noorâʹtte

13:30                                          Konseʹrtt

15:30                                          Domoi vuâlggmõš

 

 

Lââʹssteâđ:

unna.pulska@samediggi.fi

+358 40 614 5949