Unna-Maari Pulska alttii čeäʹpˈpvuõđpeeiʹv tuâjjliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹpˈpvuõđpeeiʹv eeǥǥa riâššmõõžž vuõʹlǧǧe eʹpet jååʹtted, ǥu Unna-Maari Pulska alttii Sääʹmnuõri čeäʹpˈpvuõđpeeiʹv tuâjjliʹžžen. Čeäʹpˈpvuõđpeiʹvv riâžžât tän eeʹjj Aanrest Riutula Vasatokkast da Sajoozzâst njuhččmannu 15.-16. peeiʹvin.

Eeʹjj 2020 čeäʹpˈpvuõđpeeiʹv teeʹmmen lij taʹnss, koon pirr obb šõddmõš raajsmââvv. Šõddmõõžžâst vaalšet sääʹmnuõri eeʹttǩeei väʹlddkååddliʹžže Tampere gåårdest riâššâmvuâla Moves-šõddmõʹšše.

Unna-Maari lij leämmaž ääiʹjab eeʹjjest 2016 riâššmen šõddmõõžž, da tõn õuddâl vuässõõttâm jiõčč šõddmõʹšše viiššlânji škooulekksiʹžžen. –Lij tuõđi hääʹsǩ riâššâd šõddmõõžž ǥu meeʹst lij taʹnssjeei Auri Ahola läänčeäppneʹǩǩen da jõnn joukk Sääʹmtiiʹǧǧi tuâjjla mieʹldd plaanummšest da riâššmõõžžin, särnn Unna-Maari.

Iʹlmmtõõttmõš šõddmõʹšše ävvan sõrgg Webropolist. Seuʹrre Sääʹmtiiʹǧǧi neʹttseeidaid di šõddmõõžž jiijjâs Facebook- da Instagram-seiddõõzzid da puäʹđ mieʹldd!

Väʹlddkååddla Moves-šõddmõõžž meärrõõzz kaaunak tääiʹben:

https://nuorikulttuuri.fi/moves/saannot/

Õhttvuõđteâđ

unna.pulska(at)samediggi.fi
teʹl. 010 839 3131 da 040 614 5949
Facebook: https://www.facebook.com/Saamelaisnuorten-taidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus