Saamelaiskäräjien aloite Muumi-animaatiosarjan dubbaamisesta saamen kielelle

Saamelaiskäräjät esittää Yleisradiolle, että se aloittaisi uuden MUUMI-sarjan dubbaamisen saamen kielelle. Ylen uutisen (31.3.2017) mukaan Yle ja tuotantoyhtiö Gutsy Animations ovat allekirjoittaneet sopimuksen siitä, että Yle osallistuu uuden MUUMI-sarjan tuottamiseen, sekä esittää sarjan kaksi ensimmäistä tuotantokautta. Alustavan suunnitelman mukaan Muumit nähdään Ylellä keväällä 2019 parhaaseen katseluaikaan televisiossa sekä Yle Areenassa. Ensimmäiset uudet Muumit valmistuvat keväällä 2019 ja suunnitelmissa on tehdä yhteensä 52 jaksoa. Yle esittää MUUMI-sarjan suomen- ja ruotsinkielisinä versioina.

Saamelaiskäräjät esittää, että Yleisradio dubbaisi suomen- ja ruotsinkielisten versioiden lisäksi sarjasta saamenkielisen version.

Vuonna 2019 vietetään YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten teemavuotta. Vuoden tarkoituksena on kiinnittää huomiota maailman alkuperäiskansakieliin, joista suurin osa on uhanalaisia. Myös kaikki Suomessa puhutut saamen kielet on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi tai uhanalaiseksi kieliksi, ja kielenelvytystyötä edistetään voimakkaasti tällä hetkellä, jotta kielet säilyisivät. Media ja elokuvat ovat yksi keskeinen tapa siirtää kieltä lapsille kaikenikäisille. Kielenelvytystä ja elokuvien dubbausta uhanalaisille alkuperäiskansojen kielille tehdään myös muualla maailmalla, mm. Disneyn tuottama Vaiana-elokuva on dubattu maorien kielelle ja havajin kielelle. Lastenohjelmien dubbaus saamen kielelle on yksi tapa nostaa saamen kielen elinvoimaisuutta ja asemaa.

Kannustamme Yleisradiota osallistumaan kansainväliseen alkuperäiskansojen kielten teemavuoteen ja tukemaan saamen kielten elvytystyötä dubbaamalla uuden MUUMI-animaation saamen kielelle. Koska Suomessa puhuttuja saamen kieliä on kolme, esitämme, että dubbausta tehtäessä huomioitaisiin kaikki kolme saamen kieltä (inarin-, koltan- ja pohjoissaame). Saamelaiskäräjät tarjoaa tukensa ja asiantuntemuksensa avuksi työhön. Dubbauksessa tulisi hyödyntää myös Yleisradion omaa saamelaista osaamista, mikä Yle Sápmin toimituksessa on.

Lue aloite kokonaisuudessaan Saamelaiskäräjien dokumenttipankissa.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi    

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Lastenmateriaalihankkeen suunnittelijana aloittaa Petra Kuuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjille 125 500 e suuruisen hankeavustuksen saamenkielisen lastenmateriaalin kehittämistä varten. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa alle kouluikäisille lapsille soveltuvaa digi- ja peliaineistoa kolmella saamen kielellä. Näin pyritään tukemaan varhaiskasvatusyksiköitä ja perheitä saamen kielen ja saamelaiskulttuurin siirtämisessä ja vahvistamisessa sekä toteuttamaan saamelaislasten yhdenvertaista oikeutta nauttia monipuolisesta lastenkulttuurista omalla kielellään ja oman kulttuurinsa pohjalta.

Materiaalihankkeen suunnittelijana on aloittanut 2.1.2019 kasvatustieteiden maisteri Petra Kuuva. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Inarin yhtenäiskoulun inarinsaamenkielisenä luokanopettajana sekä viimeksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen inarinsaamen kielen ja kulttuurin opettajana.

“Tämä on hieno mahdollisuus päästä toteuttamaan ideoita, joita pitkä kokemus lasten maailmasta on kypsytellyt”, iloitsee Petra. “Tavoitteena on luoda saamen kielillä kokonaan uutta materiaalia, joka on juuri nyt lasten parissa ajankohtaista ja suosittua. Ollaan lastenkulttuurin tekijöinä mieluummin yksi askel edellä kuin jäljessä!” Petra näkee, että hankkeeseen on tärkeää osallistaa myös alan parhaita asiantuntijoita eli lapsia.

Saamenkielisen lastenmateriaalihankkeen rahoitus on osa vuotuista saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan avustusta, jota vapautui muuhun käyttöön kielipesien toimintakauden muuttuessa. Kyseessä on toistaiseksi kertaluontoinen hanke, joka kestää elokuun 2019 loppuun. Hankkeesta vastaa Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto.

 

Lisätietoja:

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi / 010 839 3124

Hankesuunnittelija Petra Kuuva, petra.kuuva(at)samediggi.fi / 010 839 3128

 

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi määräaikaisen suunnittelijan tehtävän

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön määräaikaisen suunnittelijan tehtävän.

Tehtävä toteutetaan osa-aikaisena (70 %). Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää aluksi 31.12.2019 saakka. Saamelaisyksikkö vastaa saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittämisestä, joka on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä. Suunnittelijan tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä sosiaalihuollon ja saamelaiskulttuurin tuntemus sekä kokemus kehittämistyöstä. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2 596,52 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Virkasuhteessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 25.1.2019 klo 16.00 mennessä osoitteella info(at)samediggi.fi. Lisätietoja työstä saa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemeltä puh. 010 839 3106.

Inarissa 2.1.2019 Saamelaiskäräjät