Sámediggi lágida skuvlejumi oassin Mumenleahki-ráiddu sámegielat dubbenbuvttadeami

Yle, Gutsy Animations ja Sámediggi barget ovttas ámmátlaš dubbenkultuvrra huksema ovdii buot golmma sámegillii. ”Juohke oassebealli buktá oktasaš beavdái buoremus čehppodagas”, dadjá Sámedikki gielladorvočálli Anne Kirste Aikio.

Sámedikki sámegiela doaimmahat ja filbmaguovddáš Skábma lágidit dubbemii laktáseaddji skuvlejumi ođđajagimánus. Skuvlejumi dárkkuhussan lea sihkkarastit, ahte boahtte giđa rájes gullat Mumeniid buot golmmain Suomas hállon sámegielain.

Oassebealit lea soahpan, ahte davvisámegielat Mumenleahki-ráiddu buvttadeami olis boahtit oaidnit maiddái oassálas buvttadanáigodagaid anáraš- ja nuortalašgillii. Mumenleahki-ráiddu gárvvásmuvvan buot sámegielaiguin gáibida neavttáriid ohcama ja skuvlema aktiivvalaččat. Guovtti buvttadanáigodaga ollisvuohta golmma sámegielain gáibida lasseruhtadeami. Sámedikki čoavddus lea neavttáriidda ja lávluide oaivvilduvvon jietnaneaktinskuvlejumi lassin olggobeale ruhtadeami sihkkarastin.

”Mis leat ollu čeahpes ja movttegis olbmot. Lean sihkkar, ahte mii gávdnat buot gielaide buorre loaiddasteddjiid Mumeniid máilbmái”, muitala Anne Kirste Aikio. ”Filbmaguovddáš Skábma bovdege buohkaid jietnaneaktimis beroštuvvan olbmuid geahččalit, makkár lea ámmátlaš dubben sámegielaiguin”, ávžžuha Aikio.

Juos leat beroštuvvan skuvlejumis, sádde oanehis šleađgapoastta, mas muitalat iežat beroštumis ja oktavuođadieđuidat čujuhussii anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi 8.1.2019 rádjái. Skuvlejumi dárkilut áigetávval almmuhuvvo ođđajagimánus.

Govva: Gutsy Animations

Lassedieđut: 

Anne Kirste Aikio, gielladorvočálli, tel 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi 

Tarja Porsanger, filbmaguovddáš Skábma, tel +358 10 839 3182, tarja.porsanger(at)samediggi.fi

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio tel. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi