Sámedikki stivra hilggui sámediggeválggaid bohtosis dahkkon njulgengáibádusaid

Sámedikki stivra mearridii čovdosiinnis hilgut sámediggeválggaid bohtosis dahkkon njulgengáibádusaid. Jagi 2019 sámediggeválggaid bohtosis ledje dahkkon áigemearis njeallje Sámedikkis addon lága 40 §:s dárkkuhuvvon njulgengáibádusa. Njulgengáibádusain lea gáibiduvvon válggaid bohtosa gomiheapmi ja ođđa válggaid lágideapmi.

– Sámediggeválggaid bohtosis dahkkon njulgengáibádusat leat dál gieđahallon ja dat oassi válggaide laktáseaddji meannudeamis lea Sámedikki oasil dikšojuvvon. Sámediggeválggaide vuolggedettiin lei dieđus juo ovddalgihtii, ahte dilli lea hui moivvas. Sámedikki stivra lea ainge hui fuolas sámiid vuđolaš iešstivrenvuoigatvuođa ollašuvvamis sámiid guoski siskkáldas áššiin, muitala Sámedikki ságajođiheaddji Sanila-Aikio.

Sámedikki stivra oaivvilda, ahte golmma njulgengáibádusa oasil eai leat ovdanbukton Sámedikkis addon lága 40 §:a eaktudan vuođustusat válggaid bohtosa njulgema várás dahje válggaid ođđasit doaimmaheami várás.

Njealját njulgengáibádusa oasil Sámedikki stivra mearridii leat njulgetkeahttá válgabohtosa. Stivra gávnnahii čovdosisttis, ahte oppalaččat árvvoštaladettiin válggaid doaimmaheami oktavuođas sámiid iešstivrenvuoigatvuohta ii leat ollašuvvan, muhto njulgengáibádusa vuođul válggaid doaimmaheapmái guoskkadin válgalávdegotti mearrádusain dahje doaibmabijuin ii leat fuopmášuvvon válgalávdegotti doaimmain boahtán lágahisvuohta.

Vaikke gáibádusaid dahkkit leat čujuhan válggaid bohtosa nannema almmolaš lágahisvuođa ja feaillalaš válgalogahallama váikkuhusa válgabohtosii, sii eai leat bastán njuolgga – válgačiegusvuođa dihtii – ovdanbuktit njuolggo duođaštusa das, man láhkai lágavuostásaš válgalogahallan lea váikkuhan justa sin buohta. Guoskevaš feaillaid guoski duođaštusa lea vejolaš ovdanbuktit dušše eahpenjuolgadit.

Sámedikki stivrra beavdegirji 19/2019 čoahkkin 13.11.2019

Sámedikki stivrra čovdosat jagi 2019 sámediggeválggaid bohtosis dahkkon njulgengáibádussii 1-4

 

40 § (30.12.2002/1279) Válggaid bohtosa guoski njulgengáibádus ja váidalus

Jietnavuoigadahtton olmmoš, guhte oaivvilda, ahte válgalávdegotti šiehttamuš válggaid bohtosa nannemis dahje válggaid doaimmaheapmái laktáseaddji eará doaibmabidju lea lágavuostásaš, sáhttá dahkat sámedikki stivrii njulgengáibádusa 14 beaivve siste dan beaivvis, go válgalávdegoddi lea nannen válggaid bohtosa.

Sámedikki stivra galgá gieđahallat njulgengáibádusa hohpolaččat ja maŋimustá ovdal válgajagi nohkama.

Sámedikki stivrra šiehttamuššii oažžu ohcat nuppástusa váidalemiin alimus hálddahusriektái maŋimustá 14 beaivve dan beaivvis, go áššáiosolaš lea ožžon sámedikki stivrra mearrádusa diehtun. Muđuid nuppástusohcamis čuvvojuvvo, mii hálddahuslágageavahanlágas ásahuvvo.

Jos válgalávdegotti 1 momeanttas dárkkuhuvvon šiehttamuš dahje doaibmabidju lea leamaš lágavuostásaš ja dát lea váikkuhan válggaid bohtosii, válggaid bohtosa galgá njulget ja stáhtaráđđi galgá dárbbu mielde mearridit sámedikki lahtuid ja várrelahtuid válggaid njulgejuvvon bohtosa mielde.

Jos válggaid bohtosa ii sáhte njulget, válggaid galgá doallat ođđasit. 

 

Lassidieđut:

Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio tel. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi