Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ ääjjast leekk käimmses 30-eeʹǩǩjuuhlâst

Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ ääjjast leekk käimmses 30-eeʹǩǩjuuhlâst čeäppneǩ Heidi Gaurilooff kälkkeem Jieʹllem räuʹnnj tââʹvest -tuejjõõzzin. Tuejjõõzzâst vuõddi kåʹlǧǧe jokklieʹjj jooǥǥâst õhttsažtuâj symboolân.

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio vuässââtt Taarr Sääʹmteeʹǧǧ 30 -eeʹǩǩjuʹhlle täʹbbe 25.9.2019 Karasjooǥǥâst. Looǥǥ saakkvuâr tääiʹben (tâʹvvsäämas).

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi