Sämitigij ohtsii kielâkonferens ohjelm lii almostittum já almottâttâm lii lekkum

Sämitigeh uárnejeh oovtâst 9.-10.10.2019 kielâseminaar Anarist eromâšávt ulmuid, kiäh pargeh sämikielâiguin: jurgâleijeid, tulháid tâi eres kielâpargeid. Seminaar uárnejuvvoo Taažâ, Ruotâ já Suomâ Sämitigij já Säämi Kielâkäldee (Sámi Giellagáldu) ohtsâšpargon. Seminaar kulá OA algâaalmugkielâi ive huámmášumán väldimân Sämitige uásild.

Seminaarist mij peessâp kuullâđ luvâldâlmijd já savâstâlmijd vijđáht jurgâleijei, tuulhâi já eres kielâpargei syergist. Seminaarohjelm válduluvâldâllen tuáimá Oulu ollâopâttuv sämikielâ professor Jussi Ylikoski, kote tuálá luvâlduv: Sámegiela eallin, dat lea biekka ja cizáža: eres kielâi vaikuttâs sämikieláid. Fáddá lii äigikyevdilis eromâšávt sämmilij kielâoovtâstpargo, jurgâlem- já eres kielâpargo tááhust.

Seminaarist lii meid máhđulâšvuotâ uápásmuđ teknisáid čuávdusáid, moh láá ovdedum sämikielâi toorjân. Romssa ollâopâttuv Giellatekno oovdânpuáhtá sahâvuárustis jurgâlemniävuid já eres teknisijd čuávdusijd, moh láá ävkkin kielâiguin pargee ulmuid. Feerimsahâvuáru fáádást tuálá jurgâleijee Anne-Márjá Guttorm Graven, kote lii kiävttám ei. jurgâlemmušto pargostis. Seminaarist mij kuullâp meid kielâpargei aargâst: nuorttâsämikielâ jurgâleijee Merja Fofonoff muštâl, ete maggaar lii porgâđ kielâpargen eromâšávt uhkevuálásii nuorttâlâškieláin ”ko säänih iä pijssáá”, ko vuod rap-artist Ailu Valle muštâl, ete maht šaddeh sämikielâliih rap-teevstah. Aanaarsämikielâ miänástusmainâs kielâiäláskittempargoost muštâl toimâtteijee-niävttár Heli Huovinen.  Jis tun vuod lah eenâb perustum kielâtipšom koččâmušâin, te puáđi kuldâliđ Oulu ollâopâttuv sämikielâ máttáátteijee Kaarina Vuolab-Lohi luvâlduv sämikielâi sajehaamij kiävtust.

Taat lii tuše uási oles vijđes ohjelmist, maid Taažâ, Ruotâ já Suomâ sämitigeh láá halijdâm faallâđ já mij povdip-uv iloin puoh sämikielâin perustum ulmuid kielâseminaarân 9.- 10.10.2019 Anarân.

Seminaar oles ohjelm lii tääbbin.

Seminaarist lii tulkkum tave-, aanaar-, nuorttâ-, maadâ- já juulevsämikielân.

Jis tun ááiguh puáttiđ Ruotâbeln, te vääldi ohtâvuođâ miliana.baer(at)sametinget.se. Ruotâ sämitigge lii orniimin ohtsâšsáátu.

Seminaarân almottâttâm tääbbin.

Lasetiäđuh:

Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi,. +358 40 7075626

Marie Louise Allas, marielouise.allas(at)sametinget.se, +46 70-367 46 82

Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje(at)samediggi.no, +47 412 65 375