Sámedikkiid giellaseminára prográmma almmustuvvan ja almmuheapmi lea rahppon

Sámedikkit lágidit ovttas 9.-10.10.2019 giellaseminára Anáris earenomážit daidda, geat barget sámegielaiguin: jorgaleaddjin, dulkan dahje eará giellabargin. Seminára lágiduvvo Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámedikkiid ja Sámi Giellagáldu ovttasbargun ja lea oassin sámedikkiid ON:a eamiálbmotgielaid jagi čalmmustahttimis.

Semináraprográmma lea gárváneamen ja semináras bohtet leat logaldallamat ja ságastallamat viidát dulkkaid, jorgaleddjiid ja eará giellabargiid fágasuorggis. Seminára váldologaldallin lea Oulu universitehta sámegiela professor Jussi Ylikoski, bajilčállagiin Sámegiela eallin, dat lea biekka ja cizáža: eará gielaid váikkuhus sámegielaide. Fáddá lea áigeguovli earenomážit sámiid giellaovttasbarggu, jorgalan- ja eará giellabarggu dáfus.

Semináras lea maid vejolašvuohta oahpásnuvvat teknihkalaš čovdosiidda, mat leat huksejuvvon sámegielaide doarjjan. Romssa universitehta Giellatekno boahtá muitalit makkár jorgalanreaidduid ja eará teknologalaš reaidduid sáhttá geavahit ávkin giellabarggus. Reaidduid geavaheamis praktihkas ja jorgaleamis boahtá muitalit jorgaleaddji Anne-Márjá Guttorm Graven, guhte geavaha ee. jorgalanmuittu.  Semináras beassat maid oahpásnuvvat earret eará giellabargiid árgabeaivái: nuortalaš gielat jorgaleaddji Merja Fofonoff muitala,  movt lea bargat giellabargin earenoamáš áittavuloš nuortalaš gielain bajilčállagiin ”Go sánit eai leat doarvái”. Ráp-artista Ailu Valle čilge movt riegádit sámegielat ráp-teavsttat ja doaimmaheaddji-neavttár Heli Huovinen dan, movt lihkostuvvat giellaealáskahttimiin. Jus leat ges eambbo beroštuvvan giellagáhttemis, de seminára áigge gullat maid Oulu universitehta sámegiela oahpaheaddji Kaarina Vuolab-Lohi logaldallama: Muhtin áššit davvisámegiela kásusiid geavaheamis.

Dá dušše oasáš das maid Sámedikkit fállet prográmmas ja bovdetge iluin buot giellaberošteddjiid giellaseminárii 9.-10.10.2019 Anárii!

Seminára ollislaš prográmma gávnnat dáppe.

Semináras lea dulkon davvi-, anáraš-, nuortalaš-, julev-, máttasámegielaide.

Jus leat oassálastime Ruoŧa bealde, de váldde oktavuođa miliana.baer(at)sametinget.se. Sámediggi lea ordneme oktasaš sáhtu Anárii.

Seminárii almmuheapmi gávdno dáppe.

Praktihkalaš dieđut seminára birra dáppe.

Lassidieđut:

Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi, mátketelefuvdna. +358 40 7075626

Marie Louise Allas, marielouise.allas(at)sametinget.se, mátketelefuvdna +46 70-367 46 82

Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje(at)samediggi.no, mátketelefuvdna: +47 412 65 375