Sámedikki stivrra lágidan ságastallandilálašvuođat joatkašuvvet golggotmánus

Sámedikki stivra mearridii čoahkkimis 28.8.2019 joatkit ságastallandilálašvuođaid ordnema. Dilálašvuođat ordnejuvvojit Gáregasnjárggas 11.10., Oulus 12.11., Roavvenjárggas 13.11. ja Čeavetjávrris 1.12.2019. Jagi maŋimuš Sámedikki čoahkkin lágiduvvo 17.-18.12. Anáris.

Sámedikki jagi 2019 doaibmaplána mielde stivrra čoahkkimiid oktavuođas lágiduvvojit ságastallandilálašvuođat vejolašvuođaid mielde sierra báikegottiin. Dilálašvuođain stivra deaivvada guovllu sámiiguin, muitala Sámedikki doaimmain ja fállá eahpevirggálaš vejolašvuođa ságastallat áigeguovdilis áššiin. Ságastallandilálašvuođain dieđihuvvo lasi lagabus dilálašvuođa áigemeari.

”Háliidit stivrrain joatkit vel ságastallandilálašvuođaid lágideami ná loahppa doaibmabaji áigge. Ságastallandilálašvuođat leat vuogas dilálašvuohta beassat ságastallat ja lonuhit jurdagiid Sámedikki ja erenomážit stivrra barggu birra iešguđege guovllu sámiiguin. Dilálašvuođain lea maiddái buorre vejolašvuohta addit rávvagiid ja doaivagiid boahttevaš Sámediggái”, dadjá ságajođiheaddji Sanila-Aikio ja sávvá buohkaid áššis beroštuvvan olbmuid leat bures boahtin dilálašvuođaide.

Stivra evttoha Sámedikki guovddážiid bargguid fástan dahkama

Sámedikki stivra gávnnahii, ahte mánáidkultur-, musihkka- ja filbmaguovddážiid bargguid mearreáigásaš dikšumii eai leat lágalaš vuođustusat ja mearridii evttohit Sámedikki čoahkkimii virggiid vuođđudeami guoskevaš bargguid dikšuma várás. Dál Sámedikki bargoortnegis leat meroštallon mánáidkultur-, musihkka- ja filbmaguovddáža barggut ja bálvalangaskavuođa hápmi. Guoskevaš barggut lea leamaš devdojuvvon dán rádjai mearreáigásaš virgegaskavuohtan ruhtadeami eahpesihkkarvuođa dihtii.

”Guovddážiid plánejeaddjiid bargu lea joatkašuvvan dán rádjai guhkimusas juo sullii vihttanuppelot jagi, nu ahte lea čielggas, ahte guovddážiid doaimmas lea šaddan giddes oassi Sámedikki doaimmas, iige mearreáigásašvuhtii leat šat vuođustus”, muitala ságajođiheaddji Sanila-Aikio dili birra.

Vaššisáhka váikkuha negatiivvalaččat

Sámiide ja Sámediggái čuozihuvvon vaššisáhka lea lassánan erenomážit sosiálalaš medias, muhto maiddái eará sajis medias ja servodagas. Jotkkolaš ja lassánan vaššisáhka váikkuha negatiivvalaččat erenomážit Sámedikki bargoveaga ja sin bearrašiid buresveadjimii ja dearvvasvuhtii, go sii gártet maiddái priváhtaeallimis jotkkolaččat dustet lassáneaddji vealaheami ja heađušteami. Vaššisáhka váikkuha maiddái viidásabbot servodaga mearrádusbargamii earret eará geahpedemiin hálo oassálastit almmolaš ságastallamii sihke hedjonahttimiin luohttámuša institušuvnnaide.

Stivra ságastalai sámiide ja Sámediggái čuozihuvvon vaššiságas ja mearridii fápmudahttit hálddahushoavdda skáhppot láhkaáššedovdiveahki ášši joatkkaválmmaštallama várás.

Sámedikki stivrra čoahkkima 14/2019 beavdegirji

Sámedikki dokumeantat

Lassidieđut:

Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio tel. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi