Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!

Tänään 9.8. vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista sekä ainoa Euroopan Unionin alueella ja Suomessa oikeudellisesti tunnustettu alkuperäiskansa.

Maailmassa noin 370 miljoona ihmistä kuuluu alkuperäiskansoihin ja asuu 90 eri valtion alueilla. He edustavat 5000 eri kulttuuria ja puhuvat suurta osaa maailman eri kielistä. Myös saamelaiset asuvat nykyään neljän eri valtion alueilla Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, ja puhuvat yhdeksää eri saamen kieltä.

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta, ja tänä päivänä Saamelaiskäräjät haluaakin nostaa keskiöön maailman alkuperäiskansojen kielten ja erityisesti saamen kielten aseman ja tilanteen. Suuri osa tällä hetkellä uhanalaisista kielistä ovat alkuperäiskansojen kieliä, ja ennusteiden mukaan useat niistä ovat vaarassa sammua (E/C.19/2016/10).

Myös kaikki saamen kielet ovat luokiteltuina UNESCO:n maailman uhanalaisten kielten Atlaksessa joko selvästi tai vakavasti uhanalaisiksi tai lähes sammuneeksi kieliksi, ja akkalansaamen todetaan jo sammuneen. Suomessa puhutuista saamen kielistä inarinsaame ja koltansaame ovat vakavasti uhanalaisia kieliä ja pohjoissaame on luokiteltu selvästi uhanalaiseksi. Vaikka esim. kielten elvytystyö inarin- ja koltansaamen osalta on lähtenyt Suomen alueella lupaavasti käyntiin, työtä kaikkien kolmen Suomessa puhuttujen saamen kielten elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on vielä paljon jäljellä.

 

Kouluvierailijahaku on taas auki!

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeessa tarjotaan yläkouluille saamelaisteemaisia kouluvierailuja. Haemme nyt uusia innokkaita yli 18-vuotiaita saamelaisnuoria ympäri Suomea kouluvierailijoiksi lukuvuoden 2019-2020 aikana toteutettaviin vierailuihin.

Vierailijoiden tehtävänä on itsenäisesti pitää saamelaiskulttuurista kertova vierailu yläkoulussa. Vierailu koostuu saamelaiskulttuurin esittelystä sekä toiminnallisista työpajoista. Työpajojen tarkoitus on levittää tietoa saamelaisista ja saamelaiskulttuurista valtaväestön nuorille. Vierailun kesto on pääsääntöisesti 75- 90 minuuttia, riippuen oppilaitoksen tuntien pituudesta. Vierailijoita haetaan ympäri Suomen, erityinen tarve uusille vierailijoille on pääkaupunkiseudun sekä Turun ja Tampereen alueilla. Kouluvierailut toteutetaan pääasiassa koulupäivien aikana ajalla 17.9.2019- 31.5.2020.

Kouluvierailuista maksetaan 54€/vierailu sekä matkat vierailukohteeseen. Kouluvierailuiden määrä riippuu tilauksista ja vierailijan omista aikatauluista.

Kouluvierailijoille pidetään Helsingissä Nuorten Akatemian tiloissa koulutus maanantaina 16.9.2019. Koulutukseen osallistuminen on edellytys vierailijana toimimiseen. Koulutuksesta ei makseta palkkiota, mutta mahdolliset matka- ja majoituskulut korvataan.

Odotamme kouluvierailijoilta saamelaiskulttuurin tuntemusta, innokasta asennetta ja otetta kouluvierailun vetämiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi 30.8.2019 klo 16.00. mennessä osoitteeseen: minna.lehtola(at)samediggi.fi

 

Lisätietoja:

Minna Lehtola

Projektityöntekijä

tel: 010 839 3132 | +358 40 650 3620

minna.lehtola(a)samediggi.fi

Ilmoittautuminen auktorisoidun kääntäjän tutkintoon on alkanut

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään 16.11.2019. Ilmoittautuminen tutkintoon alkaa 1.8. ja päättyy 31.8.2019 klo 16.15. Ilmoittautua voit tämän linkin kautta 1.8. alkaen: https://www.oph.fi/fi/palvelut/auktorisoidun-kaantajan-tutkinto

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja inarin-, koltan-, tai pohjoissaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet määräytyvät 31.8.2019 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta.

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Saamelaiskäräjät kannustaa kääntäjiä suorittamaan auktorisoidun kääntäjien tutkinnon! Pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä on vain muutamia auktorisoituja kääntäjiä.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa myös mahdollisuudesta järjestää valmennuspäivä auktorisoidun kääntäjän tutkintoon valmistautumista varten, jos kiinnostusta siihen löytyy. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto voi olla haastava suorittaa ilman valmistautumista.

Opetushallitus vastaa auktorisoidun kääntäjän tutkinnon järjestämisestä.

Ilmoittautuminen valmennukseen ja lisätietoja:

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikiolta:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Puh +358 40 707 5624 / 010 839 3124