Vuõiggâdvuõttminister Henriksson da Sääʹmteʹǧǧ kaaunõʹtte

Vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson kaaunõõđi täʹbbe Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji da jeeʹres eeʹttkõʹsttji vuiʹm Heʹlssnest. Kaaunõõttmõʹšše vuässõõđi vuõiggâdvuõttministeeʹr lââʹssen riikkpiisar Raimo Luoma riikksuåvtõõzz konttrest. Kaaunõõttmõš šõõddi Sääʹmteeʹǧǧ alttõõzzâst.

Kaaunõõttmõõžžâst tuejjee ǩičldõõǥǥ pueʹttmen åårrai säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki haʹŋǩǩõõzzid da kuʹlleš Sääʹmteeʹǧǧ vueiʹnlmid täi haʹŋǩǩõõzzi jåttʼtummšest. Saǥstõʹlleš jm. sääʹmteʹǧǧlääʹjj valmštõõllmõõžž juäʹtǩǩem pirr äuʹǩǩeeʹl tän räjja tuejjuum valmštõõllâmaunstõõzz di sääʹm ǩiõl, kulttuur da äʹrbbvuâlaž jieʹllemvueʹjji ooudeem pirr. Vueʹssbeäʹl sueʹppe, što šiõǥǥ saǥstõõllâmõhttvuõđ da dialoog tuõʹllʼjet še juätkast.

Lââʹssteâđ:

Riikkpiisar Malin Brännkärr, teʹl. 040 534 7727, etunimi.sukunimi@om.fi

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 010 839 3192, etunimi.sukunimi@samediggi.fi