Nuorâirääđi Kuplat rikki-leeirâst uáivikaavpugkuávlust 28.8-1.9.2019

Kuplat rikki 2 -leirâ uárnejuvvoo Helsigist Östersundom leirâkuávdáást 28.8-1.9.2019.  Sämitige nuorâirääđist leeirân uásálisteh kulmâ säminuorâ sehe stivrejeijen nuorâičällee. Puáttee leeirâ teeman nuorah láá tuáivum oovtviärdásâšvuođâ ovdedeijee teemaid sehe nuorâi škovliimân já ámáttân lohtâseijee teemaid. Toos lasseen ohtân tergâdis teeman láá pirâsääših. Nuorah teivâdeh meid ei. máttááttâsminister Li Andersson, pirâsminister Krista Mikkonen sehe máttááttâshaldâttâs uáivihoovdâ Olli-Pekka Heinonen. Toos lasseen láá soppum, ete teivâdeh oovtviärdásâšvuođâváldálii toimâttuv pajetärhisteijee Matti Jutila sehe Suomâ pirâskuávdáá hoovdâ Eeva Furman.

”Mun vuárdám leeirâst eromâšávt, ete peesâm uápásmuđ uđđâ nuoráid já savâstâllâđ aašijn, main nuorah láá perustum, tego šoŋŋâdâhnubástusâst. Mun vuárdám leeirâ moovtâ, ko oovdeb keesi leirâ lâi tuođâi luhostum. Mij peessâp leeirâst teivâdiđ máttááttâsminister já meid pirâsminister. Mun tuáivum, ete mij pyehtip teivâdmijn pyehtiđ oovdân mijjân tehálijd teemaid já peessâp vaiguttiđ”, muštâl nuorâirääđi värisaavâjođetteijee Ánte Veijola jurduidis ovdil leeirâ. Nuorâirääđi ovdâsteijen Ánte Veijola lasseen láá Marianne Ketola já Jasmin Semenoff.

Kuplat rikki lii Sämitige nuorâirääđi, Helsig-, Tornio nuorâiraađij sehe Espoo já Aanaar nuorâiparlamentij ohtsâšhaahâ. Haavâ ulmen lii lasettiđ ibárdâs vaikutteijeenuorâi kooskâst, vijđediđ sii uáinu staatâ siste orroo kulttuurij maaŋgâhámásâšvuođâst sehe vaikuttemmáhđulâšvuođâin.

Haavâst uárnejui uásálistemleirâ Aanaar Vasatokkast keessiv 2018. Leeirâ ohjelmist oovdânpuohtui ei. tave jiešvuođah sehe tave luándu eromâšvuotâ já ton merhâšume páiháláid ulmuid. Toos lasseen nuorah juohhii nubijdis konkreetlijd vuovijd, maht uážžuđ nuorâi jienâ sierâlágán vuovijguin kulluđ. Leeirâ tehálâš pargon lâi adeliđ nuoráid máhđulâšvuođâ vuáváđ haahân joođhâ. Leeirâst šoodâi nuorâin tuoivâ orniđ västideijee leeirâ, mast uárnejeijee peeli liččii uáivikaavpugkuávlu nuorah.

Oovtâstpargopeleh: Sämitige nuorâirääđi, Espoo nuorâiparlament, Tornio nuorâirääđi, Helsig nuorâirääđi

Lassidieđut

Nuorâičällee Elli-Marja Hetta tel. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi