Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž kuõskki vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij såbbreʹstes 27.8.2019 ǩiõttʼtõõllâm vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥin tuejjuum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid. Sääʹmteʹǧǧ oudd tuʹmmstõõǥǥid teâttan vuõiǥummuž kaiʹbbjam oummid neäʹttli 35 da 36 äiʹǧǧen.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli 240 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž kuõskki vuõiǥeemkaiʹbbjõssâd såbbreʹstes 27.8.2019. Sääʹmteʹǧǧ oudd tuʹmmstõõǥǥid teâttan vuõiǥummuž kaiʹbbjam oummid neäʹttli 35 da 36 äiʹǧǧen. Taʹrǩstum påʹrddǩeeʹrj mieʹlddõõzzeezvuiʹm õlmstââʹttet tõn õõlmâs vueʹzzi beäʹlnn neäʹttel 36 äiʹǧǧen.

– Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzi ǩiõttʼtõõllmõš halltõõzzâst lij ååʹn hoiddum vueʹssen vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttâmproseeʹssest. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz leʹjje ǩiõttʼtõõllâmnalla puki aaiʹji jäänmõs mieʹrr, kommentâstt Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz õõudâst saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz tuʹmmstõõǥǥid  vuäitt ooccâd muttâz ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggsest.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi