Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 13/2019 serddjam

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 13/2019 lij serddjam såbbrõõššâm nalla mââibaarǥ 27.8.2019 ääʹljeeʹl. Sååbbar õõlǥi leeʹd 19.-21.8.2019, leâša oummunallšem määinai diõtt såbbar lie jouddâm seʹrdded. Såbbrest ǩiõttʼtõõlât vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥin tuejjuum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi