Sämitige valjâlävdikodde kuoddâlij AHR (KHO) puástumiärádâsâin

Sämitige valjâlävdikodde lii toohâm kuoddâlem alemuu haldâttâhrievti 16 miärádâsâst, moiguin valjâlävdikode syeinimáánust toohâm jiešvuoigimeh lijjii komettum. Kuoddâlem lii tohhum AHR:n haldâttâhlaavâkevttimlaavâ miäldásâš paijeelmiärálâš nubástusuuccâmvyehhin.

AHR lâi čuávdám jiešvuoigimijn tohhum väidimijd tienuuvt, et tot luávkkái vuoigâlii riehtijotteem vuáđuprinsiipijd, kulâhánnáá ollágin väidim keežild valjâlävdikode tâi sämitige. Taan monâttâllâmfeeilâ tiet AHR miärádâsâin láá puástusiskáldâsah, ko tain láá nabdam, ete AHR puáris sämitige valjâluvâttâlmân kyeskee čuávduseh čonâččii ive 2019 valjâluvâttâllâm háárán, peerusthánnáá OA olmoošvuoigâdvuotâkomitea kuovâmáánust 2019 adelem čuávdusijn.

”Sämmilij tááhust návt merhâšittee ääšist AHR ličij kolgâm veltihánnáá kuullâđ valjâlävdikode”, iätá valjâlävdikode saavâjođetteijee Janne Näkkäläjärvi.

Olmoošvuoigâdvuotâkomitea adelem čuávdusijn lii pahudum, et AHR tooleeb čuávduseh luávkkájeh sämmilij olmoošvuoigâdvuođâid já et Suomâ staatâ lii kenigâs huolâttiđ tast, et siämmáálágán luávkkámeh iä kiärdu 2019 vaaljâin. Vuáđulaavâ 22 § miäldásávt tot kenigâsvuotâ ij kuoskâ tuše lahâasâtteijei peic meid AHR:n já sämitige valjâlävdikoodán.

Lasetiäđuh

Sämitige valjâlävdikode saavâjođetteijee Janne Näkkäläjärvi, p. 010 839 3190, janne.nakkalajarvi(at)samediggi.fi