Sámedikki válggat 2.9.-30.9.2019

Válgaáššebáhpárat postejuvvojit čálihuvvon reiven juohke jietnavuoigadahtton olbmui 2.9.2019 rájes.

Jietnavuoigadahtton olmmoš sáhttá jienastit máhcahemiin válgaáššebáhpáriid poastta bokte dahje máhcahemiin válgaáššebáhpáriid njuolgga válgalávdegotti doaimmahahkii. Poastta bokte sáddejuvvon válgaáššebáhpárat galget leat válgalávdegotti doaimmahagas Anáris maŋimustá 30.9.2019 jienaidrehkenastima álggaheami rádjai. Jietnavuoigadahtton sáhttá máhcahit iežas válgaáššebáhpáriid persovnnalaččat 16.9. -27.9.2019 gaskasaš áigge válgalávdegotti doaimmahahkii: Anár, Sajos, Menesjärventie 2A.

Olbmot, geat leat sámiid ruovttuguovllus divššus lágádusain sihke dat olbmot, geat leat divššus ruovttus, ja geat eai earáláhkai sáhtášii jienastit, ožžot dárbbašettiin veahki dikšunbáikkis jienasteami várás. Áššis galgá váldit oktavuođa válgalávdegotti doaimmahahkii čuj. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Anár, tel. 010 839 3120, dahje vaalit@samediggi.fi.

Anáris 8.8.2019 Válgalávdegoddi

www.samediggi.fi/valggat-2019/?lang=dav