Saamelaiskäräjät esitti neuvotteluita Saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaalien siirrosta

Saamelaiskäräjät esitti 7.8.2019 valtioneuvoston vastaaville edustajille kiireellisen pyynnön saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvotteluiden järjestämiseksi valtioneuvoston kanssa. Neuvottelut koskisivat Saamelaiskäräjien keväällä 2019 tekemää esitystä Saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaalien siirrosta.

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan Saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaleja olisi edelleen välttämätöntä siirtää, jotta saamelaiskäräjistä annettua lakia ehdittäisiin muuttaa ennen seuraavia saamelaiskäräjävaaleja. Lain muuttaminen olisi välttämätöntä erityisesti YK:n ihmisoikeuskomitean helmikuussa 2019 toteamien KP-sopimuksen loukkausten jatkumisen estämiseksi tulevaisuudessa.

Asiasta järjestettiin ensimmäinen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu jo 5.6.2019. Ajankohta oli kuitenkin neuvotteluiden onnistumisen kannalta erittäin haasteellinen, koska Suomen eduskuntavaalit oli juuri käyty, ja hallitus oli juuri saatu muodostettua. Valtioneuvosto ilmoitti lopulta neuvotteluiden jälkeen, ettei siirron edellyttämää hallituksen esitystä eduskunnalle vaalien siirtämiseksi ehditä ajan puutteen vuoksi antaa suunnitellusti ennen eduskunnan kesäistuntotaukoa.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi