Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!

Tänään 9.8. vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista sekä ainoa Euroopan Unionin alueella ja Suomessa oikeudellisesti tunnustettu alkuperäiskansa.

Maailmassa noin 370 miljoona ihmistä kuuluu alkuperäiskansoihin ja asuu 90 eri valtion alueilla. He edustavat 5000 eri kulttuuria ja puhuvat suurta osaa maailman eri kielistä. Myös saamelaiset asuvat nykyään neljän eri valtion alueilla Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, ja puhuvat yhdeksää eri saamen kieltä.

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta, ja tänä päivänä Saamelaiskäräjät haluaakin nostaa keskiöön maailman alkuperäiskansojen kielten ja erityisesti saamen kielten aseman ja tilanteen. Suuri osa tällä hetkellä uhanalaisista kielistä ovat alkuperäiskansojen kieliä, ja ennusteiden mukaan useat niistä ovat vaarassa sammua (E/C.19/2016/10).

Myös kaikki saamen kielet ovat luokiteltuina UNESCO:n maailman uhanalaisten kielten Atlaksessa joko selvästi tai vakavasti uhanalaisiksi tai lähes sammuneeksi kieliksi, ja akkalansaamen todetaan jo sammuneen. Suomessa puhutuista saamen kielistä inarinsaame ja koltansaame ovat vakavasti uhanalaisia kieliä ja pohjoissaame on luokiteltu selvästi uhanalaiseksi. Vaikka esim. kielten elvytystyö inarin- ja koltansaamen osalta on lähtenyt Suomen alueella lupaavasti käyntiin, työtä kaikkien kolmen Suomessa puhuttujen saamen kielten elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on vielä paljon jäljellä.