Saamelaiskäräjät osallistuu 15.-19.7.2019 Genevessä pidettävään Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (EMRIP) 12. istuntoon

Saamelaiskäräjät, edustajanaan Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, osallistuu 15.-19.7.2019 Genevessä Sveitsissä järjestettävään vuotuiseen Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin istuntoon. Saamelaiskäräjillä on istunnossa useita puheenvuoroja.

Maanantaina 15.7. pidetyssä Saamelaiskäräjien sekä Saamelaisneuvoston yhteispuheenvuorossa, keskityttiin pääasiassa valtioiden rajojen aiheuttamiin haasteisiin saamelaisten elämässä, sekä nostettiin esille rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. “Me saamelaiset olemme yksi kansa, joka elää neljän valtion alueella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä”, Juuso kiteyttää puheenvuorossa.

Puheenvuorossa todetaan sekä valtioiden rajojen että esimerkiksi saamelaisten poronhoitajien kulkemista säätelevien sopimusten ja lainsäädännön muuttuneen jo muutamaan otteeseen niiden perustamisen jälkeen. “Me olemme sopeutuneet näihin muutoksiin ja uusin olosuhteisiin, mutta luonnollisesti niillä on ollut vaikutusta meidän kulttuuriimme ja meihin yhtenä kansana”, jatkaa Juuso.

Saamen kielten parissa tehtävä ja saavutettu yhteistyö nostettiin puheessa esille positiivisena esimerkkinä onnistuneesta rajat ylittävästä yhteistyöstä saamelaistoimijoiden kesken. Myös Saamelaisten parlamentaarista neuvostoa (SPN) korostettiin tärkeänä yhteistyötä edistävänä toimijana.

Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto ja Saamelaiskäräjät ovat mukana järjestämässä EMRIP-istunnon aikana pidettävää paneelikeskustelua, jota ne isännöivät yhdessä kolmen muun, eri alueita edustavien alkuperäiskansojen organisaatioiden kanssa – The International Indian Treaty Council (IITC), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ja Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP). Paneelikeskustelu on sivutapahtuma, jossa keskustellaan alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuuksista Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) toimintaan, ja osallistumisessa kohdatuista haasteista.

Saamelaiskäräjät on kansainvälistä toimintaansa koskevan strategian mukaisesti pyrkinyt aktiivisesti edistämään ja ylläpitämään keskustelua alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuuksista YK:ssa.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 1871331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi