Tarinoita talteen, kirjoja ja kieliharjoituksia digialustalle – oppimateriaalin kesätyöntekijät vauhdissa!

Saamelaiskäräjät on palkannut kesäksi neljä projektityöntekijää: yhden kuhunkin saamen kieleen ja lisäksi digimateriaalityöntekijän. Inarin- ja pohjoissaamen -työntekijät on palkattu saamen kielten etäopetushankkeeseen tavoitteena nopeuttaa erityisesti etäopetuksessa tarpeellista digimateriaalia.

Pohjoissaamen kielen oppimateriaalityöntekijänä tänä kesänä toimiva Solja Magga tekee Gea 2 -kirjasta digitaalista versiota Cloubi-alustaan. Digitaalisessa materiaalissa on mahdollista kuunnella kaikki kirjan kappaleet ja sanat sekä harjoitella kappaleiden sisältöjä tehtävien avulla. ”Kesän aikana on tavoitteena saada kaikki äänitykset valmiiksi”, Solja sanoo.

Myös inarinsaamen kielen työntekijä Anne Seipiharju tekee äänityksiä. Hän työskentelee Hitruu -kirjojen ääninauhojen sekä muun digimateriaalin parissa. Medialinjan käynyt Anne on iloinen oman alansa kesätöistä ja kokee äänistudiossa työskentelyn hyödylliseksi. ”Oppii lisää ja tulee rutiinia äänten työstämiseen.”

Kati Ljetoff työskentelee koltansaamen kielen parissa. Hän kirjoittaa vanhempia tarinoita uudelle kirjoitusasulle, esimerkiksi Jiäʹnnǩiõll-lukukirjoista, minkä lisäksi hän käy keräämässä äidinkielisiltä puhujilta muutamia lyhyitä tarinoita jotka sitten litteroi ja kirjoittaa puhtaiksi. “Tämä kesätyö koltan kielen parissa on todella hieno asia ja hyvä mahdollisuus käyttää kieltä ja oppia edelleenkin lisää”, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltan kielen ja kulttuurin linjalta tänä keväänä valmistunut Kati kertoo.

Digimateriaalityöntekijänä toimivan Emilia Niemisen mielestä on ollut mukava opetella Cloubi -ohjelman käyttöä ja nähdä tämä puoli koulumaailmasta. Hän on aineopettaja ja kävi kuluneena lukuvuonna inarinsaamen kielen ja kulttuurin linjan. Kesän aikana hän siirtää oppikirjamateriaaleja Cloubiin minkä lisäksi hän mahdollisesti myös kääntää harjoituskirjoja inarinsaameksi.

Koulutus ja oppimateriaali