Sämitigge iävtut staatârááđán vaaljâi äigimudo nubásmittem

Sämitige čuákkim 18.6.2019 meridij iävtuttiđ staatârááđán, ete staatârääđi tovâččij Suomâ ovdâskoodán huápulâžžân kieđâvuššâmnáál lahâiävtuttâs, moin sämitige valjáid kyeskee njuolgâdusâid nubásmitáččii tienuuvt, ete maŋediččii čuávuváid sämitiggevaaljâid nuuvt kuhháá ko lii tárbu sämitiggelaavâ 3 § nubásmittem tiet.

Haldâttâs iävtuttâshammiittâs ovdâskoodán laahân sämitiggeest adelum laavâ nubásmitmist mield ive 2015 toimâttum vaaljâi puáttus vuáđuld asâttum Sämitige toimâpaje jotkuuččij spiekâstâhlávt ive 2021 loopâ räi. Iävtuttâs tuávváást láá Ovtâstum aalmugij olmoošvuoigâdvuotâkomitea kuovâmáánust 2019 adelem kyehti čuávdus, moi mield Suomâ kalga miäruštâllâđ uđđâsist sämmilii miäruštâllâm vâi visásmit tom, ete iävtuh jienâvuoigâdvuotân sämitige vaaljâin miäruštâllojeh já toh heiviittuvvojeh kunnijâtmáin sämmilij vuoigâdvuođâ kevttiđ siskáldâs jiešmeridemvuoigâdvuođâs aalmug- já poolitláid vuoigâdvuođáid kyeskee almossopâmuš miäldásávt.

Vaaljâi sirdemist ličij koččâmuš kerdiluándulii tooimâst, mon ulmen lii visásmittiđ sämitiggelaavâ nubástusâi valmâštâllâm, kieđâvuššâm já olášuttem ovdil ko čuávuvááh sämitige vaaljah toimâttuvvojeh. Iävtuttum laahâ ličij tárguttâs šoddâđ vuáimán 1. porgemáánu 2019.

Sämitige čuákkim jienâstij miärádâsâst savâstâllâm maŋa. Jienâstem tohhui Sämitige stiivrâ iävtuttâs (jáá) já Anu Avaskari iävtuttâs (ij) kooskâst.  Avaskari iävtuttij, ete iä sirde sämitiggevaaljâid já iävtuttâs vaaljâi sirdemist kalga hilgođ. Jienâid adelii ohtsis 17, main jáá jienah 13 já ij jienah 4.

Jáá: Tiina Sanila-Aikio, Jouni Aikio, Veikko Feodoroff, Jouko Hetta, Aslak Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Kirsti Kustula, Ulla Magga, Petra Magga-Vars, Anne Nuorgam, Heikki Paltto, Magreta Sara já Asko Läsman.
Ij: Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Kari Kyrö já Pekka Pekkala. Vuástá jienâstem ulmuuh kuođđii ääšist miärádâsân spiekâsteijee uáivil.

Miärádâsân šoodâi stiivrâ iävtuttâs, ete Sämitige čuákkim iävtut staatârááđán, ete staatârääđi tovâččij Suomâ ovdâskoodán huápulâžžân kieđâvuššâmnáál lahâiävtuttâs, moin sämitige valjáid kyeskee njuolgâdusâid nubásmitáččii tienuuvt, ete maŋediččii čuávuváid sämitiggevaaljâid nuuvt kuhháá ko lii tárbu sämitiggelaavâ 3 § nubásmittem tiet.

Toos lasseen čuákkim váldásmitij Sämitige stiivrâ ráđádâllâđ já sooppâđ Suomâ staatáin detaljijn já monâttâllâmvuovijn, maid nubástus valmâštâllâm váátá.

Sämitige čuákkim 2/2019 tuálloo 18.-19.6.2019 Anarist (Sajos). Čuákkim puáhtá čuávvuđ pääihi alne parlamentsalist tâi njuolgâ nettivuolgâttâs peht čujottâsâst www.samediggi.fi/live. Njuolgâ nettivuolgâttâsâst puáhtá tääl kuldâliđ meid tulkkum.

Lasetiäđuh

Saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi