Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad riikksuåvtõʹsse sääʹmteeʹǧǧ vaali ääiʹj mottmõõžž

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 18.6.2019 tuʹmmii eʹtǩǩeed riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹči Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsanji ǩiõttʼtõõllâmnalla lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteeʹǧǧ vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet nuʹtt, što pueʹtti sääʹmteʹǧǧvaalid cõõjčeš sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

Halltõõzz eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõshämmaz mieʹldd lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest eeʹjj 2015 tuåimtum vaali puåđõõzz vuâđald šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹjj juätkkjeʹči čårrneeʹl takai pââʹjest sa eeʹjj 2021 loʹppe. Eʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen lie Õhttõõvvâm meerkooʹddi ooumažvuõiggâdvuõttkomitea täʹlvvmannust 2019 uʹvddem kuõʹhtt čåuddmõõžž, koi mieʹldd Lääʹddjânnam âlgg oʹđđest ärvvtõõllâd säʹmmla mieʹrteeʹlm tõn ainsmâʹttem diõtt, što õudldõõzz jiõnnvuõiggâdvuõʹtte sääʹmteeʹǧǧ vaalin meäʹrtõõlât da tõid suåvldet ciʹsttjeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđ ââʹnned siiskâž jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđâs meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž meâldlanji.

Vaali serddmõõžžâst leʹčči kõõččmõš õʹhttešt šõddi tuåimast, koon täävtõssân lij ainsmâʹtted sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsi valmštõõllmõš, ǩiõttʼtõõllmõš da tueiʹmmepiijjmõš õuʹddel pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaali tuåimmtummuž. Eʹtǩǩuum lääʹǩǩ leʹčči jurddum pueʹtted viõʹǩǩe påʹrǧǧmannu 1. peeiʹv 2019.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst saǥstõõllâm mâŋŋa.  Jiõnstummuž leäi Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz eʹtǩǩõõzz (naa) da Anu Avaskari eʹtǩǩõõzz kõõsk (ij). Avaskari eʹtǩǩii, što sääʹmteʹǧǧvaalid jeäʹt sirddu da eʹtǩǩõs vaali serddmõõžžâst âlgg heelǥeed. Jiõnid uʹvdde õhttsiʹžže 17, koin naa jiõnid 13 da ij jiõnid 4.

Naa: Tiina Sanila-Aikio, Jouni Aikio, Veikko Feodoroff, Jouko Hetta, Aslak Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Kirsti Kustula, Ulla Magga, Petra Magga-Vars, Anne Nuorgam, Heikki Paltto, Magreta Sara ja Asko Länsman.
Ij: Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Kari Kyrö ja Pekka Pekkala. Vuâstta jiõnstam kueʹđđe ääʹššest čårrneei jurddi.

Tuʹmmstõkkân šõõddi halltõõzz eʹtǩǩõs, što Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eʹtǩǩad riikksuåvtõʹsse, što riikksuåvtõs tuejjeʹče Lääʹddjânnam eeʹttiǩ-kådda ǩirrsanji ǩiõttʼtõõllâmnalla lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz, koin sääʹmteʹǧǧlääʹjj vaalid kuõskki šiõttõõzzid moottčet nuʹtt, što pueʹtti sääʹmteʹǧǧvaalid cõõjčeš sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § muʹttma taarbšum ääiʹj.

Lââʹssen sååbbar miõđi Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vääʹld saǥstõõllâd da suåppâd Lääʹddjânnam riikkin muttâz valmštõõllâm õudldem aaʹššin da mõõntõõllâmnaaʹlin tääʹrǩben.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 2/2019 ââʹnet 18.-19.6.2019 Aanrest (Sajos). Såbbar vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõigg neʹttvuõlttõõzzâst vuäitt ååʹn kulddled še tuʹlǩǩõõzz.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi