Saamelaiskäräjät esittää valtioneuvostolle saamelaiskäräjien vaalien ajankohdan muuttamista

Saamelaiskäräjien kokous 18.6.2019 päätti esittää valtioneuvostolle, että valtioneuvosto tekisi Suomen eduskunnalle kiireellisenä käsiteltävän lakiehdotuksen, jolla saamelaiskäräjien vaaleja koskevia säädöksiä muutettaisiin siten, että seuraavia saamelaiskäräjävaaleja lykättäisiin saamelaiskäräjälain 3 §:n muuttamiseksi tarpeellisen ajan.

Hallituksen esitysluonnoksen eduskunnalle laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta mukaan vuonna 2015 toimitetun vaalien tuloksen perusteella asetetun Saamelaiskäräjien toimikausi jatkuisi poikkeuksellisesti vuoden 2021 loppuun. Esityksen taustalla on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean helmikuussa 2019 antamat kaksi ratkaisua, joiden mukaan Suomen tulee arvioida uudelleen saamelaisen määritelmä sen varmistamiseksi, että edellytykset äänioikeudelle saamelaiskäräjien vaaleissa määritellään ja niitä sovelletaan kunnioittaen saamelaisten oikeutta käyttää sisäistä itsemääräämisoikeuttaan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Vaalien siirrossa olisi kyse kertaluonteisesta toimenpiteestä, jonka tavoitteena on varmistaa saamelaiskäräjälain muutosten valmistelu, käsittely ja toimeenpano ennen seuraavien saamelaiskäräjien vaalien toimittamista. Ehdotettu laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan 1. elokuuta 2019.

Saamelaiskäräjien kokous äänesti päätöksestä keskustelun jälkeen.  Äänestys tehtiin Saamelaiskäräjien hallituksen esityksen (jaa) ja Anu Avaskarin esityksen välillä (ei). Avaskari esitti, että saamelaiskäräjävaaleja ei siirretä ja esitys vaalien siirtämisestä tulee hylätä. Ääniä annettiin yhteensä 17, joista jaa ääniä 13 ja ei ääniä 4.

Jaa: Tiina Sanila-Aikio, Jouni Aikio, Veikko Feodoroff, Jouko Hetta, Aslak Holmberg, Tuomas Aslak Juuso, Kirsti Kustula, Ulla Magga, Petra Magga-Vars, Anne Nuorgam, Heikki Paltto, Magreta Sara ja Asko Läsman.
Ei: Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Kari Kyrö ja Pekka Pekkala. Vastaan äänestäneet jättivät asiasta päätökseen eriävän mielipiteen.

Päätökseksi tuli hallituksen esitys, että Saamelaiskäräjien kokous esittää valtioneuvostolle, että valtioneuvosto tekisi Suomen eduskunnalle kiireellisenä käsiteltävän lakiehdotuksen, jolla saamelaiskäräjälain vaaleja koskevia säädöksiä muutettaisiin siten, että seuraavia saamelaiskäräjävaaleja lykättäisiin saamelaiskäräjälain 3 §:n muuttamiseksi tarpeellisen ajan.

Lisäksi kokous myönsi Saamelaiskäräjien hallitukselle valtuudet neuvotella ja sopia Suomen valtion kanssa muutoksen valmistelun edellyttämistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

Saamelaiskäräjien kokous 2/2019 pidetään 18.-19.6.2019 Inarissa (Sajos). Kokousta voi seurata paikan päällä parlamenttisalissa tai live striimin kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live. Suorassa verkkolähetyksessä voi nyt kuunnella myös tulkkausta.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi