Evttohasa ásaheapmi sámedikki válggain

Válgalávdegoddi válmmaštallá sámediggeválggaid áigetávvala mielde. Sámediggeválggat doaimmahuvvojit 2.9.–30.9.2019.

Sámedikkis addojuvvon lága (974/95, nupp.1279/02) 27 §:a mielde evttohasa Sámediggeválggain sáhttet ásahit uhcimustá golbma olbmo, geat leat merkejuvvon jietnavuoigadahtton sápmelažžan Sámedikki válgalogahallamii. Evttohasásaheami várás devdojuvvojit válljensearvvi vuođđudanáššegirji ja evttohasa miehtanskovvi, mat máhcahuvvojit, nu ahte leat vuollái čállojuvvon válgalávdegoddái maŋimustá borgemánu 2. beaivve 2019 dmu 16.00. Skoviid ja dárkilut dieđuid oažžu válgalávdegotti doaimmahagas

čuj. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Anár, tel. 010 839 3120, 010 839 3138 dahje šleađgapoasttain vaalit@samediggi.fi. Skoviid sáhttá maiddái printet  www.samediggi.fi.

Válgalávdegoddi

Lomake ehdokkasasettelua varten

Skovvi evttohasásaheami várás

 

Govva: Juha Kauppinen