Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria saǥstõʹlle sääʹmteeʹǧǧ vaali äiʹǧǧpoodd pirr

Sääʹmteʹǧǧ da vuõiggâdvuõttministeria õʹnne sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžž 5.6.2019 sääʹmteeʹǧǧ vaali äiʹǧǧpoodd pirr. Vuõiggâdvuõttministeria seʹlvvad sõõrǥab sääʹmteʹǧǧvaali äiʹǧǧpoʹdde kuulli kõõččmõõžž Rinne halltõsprogrammǩerjjõõzz meâldlanji.

Täävtõssân leʹčči uʹvdded halltõõzz eʹtǩǩõõzz, koin muuttčed sääʹmteʹǧǧlääʹjj. Lääʹjj muuttčed nuʹtt, što ânnʼjõž Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpââʹj juätkčid da vaalid seerdčid. Eʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen lie ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea täʹlvvmannust 2019 uʹvddem kuõʹhtt čåuddmõõžž, koi mieʹldd Lääʹddjânnam âlgg oʹđđest ärvvtõõllâd sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 3 § tõn ainsmâʹttem diõtt, što õudldõõzzid Sääʹmteeʹǧǧ vaalin meäʹrtõõlât da tõid suåvldet ciʹsttjeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđ ââʹnned siiʹsǩlaž jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđâs meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž 25 da 27 artikla meâldlanji.

”Sääʹmteeʹǧǧ vaali äiʹǧǧpoodd serddmõš lij samai måkkai äʹšš. Sääʹmteʹǧǧ âânn täʹrǩǩen, što ääʹšš seʹlvvtet sõõrǥmõõzz mieʹldd”, tuâtt II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtââll vaali äiʹǧǧpodd -ääʹšš pueʹtti såbbreʹstes 18.6.2019.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 1871 331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi