Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji stipeeʹndid – nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst ǩeeʹrjteei liâ samai määŋgas

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji škoouli ǩiđđjuuhlin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättjummšin puârast piʹrǧǧääm mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuåǯǯu õhttsa 20 vuâđđmättʼtõõzz jõskki mättʼtõõttjed da ååuʹc ođđ pâʹjjmättʼtõõtti. Sääʹmvuuʹd  škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvjin stipeeʹnd vuåǯǯu 15 mättʼtõõttjed, koin ååuʹces spraaʹve nuõrttsääʹm ja koolmâs aanarsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio lij rääʹmest jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst spraavji jõnn meäʹrest. – Ååuʹc čõõđtum nuõrttsääʹm pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst lij jeänab ǥo õõudbu iiʹjjin õhttsiʹžže!

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹnd vuåǯǯu täk nuõr:

Pâʹjjmättʼtõõtti:

Âʹvvel -lookkjiškooul: Saana Aikio (aanarsääʹm), Lifu Torikka (tâʹvvsääʹm), Ida Grønmo (tâʹvvsääʹm), Jon-Erik Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹm)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul: Pedar Järvensivu (tâʹvvsääʹm)

Jeänõõǥǥ skååttârdemmlookkjiškooul: Matias Löf (tâʹvvsääʹm)

Lyseonpuisto lookkjiškooul, Ruäʹvnjargg: Alisa Pieski (tâʹvvsääʹm)

Eira vuõrâsoummilookkjiškooul, Helsinki: Birit Haarla (tâʹvvsääʹm), Katja Haarla (tâʹvvsääʹm)

Vuâđđmättʼtõõzz spraavâm mättʼtõõtti:

Aanar škooul: Rufina Kangasniemi (tâʹvvsääʹm), Matti Iisakki Musta (tâʹvvsääʹm), Pessi Koskinen (aanarsääʹm), Sammeli Suominen (aanarsääʹm)

Uccjokknjääʹlm škooul: Jesse Ruokolainen (tâʹvvsääʹm)

Čeʹvetjääuʹr škooul: Helmi Ljetoff (nuõrttsääʹm), Henry Haataja (nuõrttsääʹm)

Vuõccu škooul: Eetu Magga (tâʹvvsääʹm)

Karigasnjaarǥ škooul: Biret Iŋgá Pieski (tâʹvvsääʹm), Ánte Tenoranta (tâʹvvsääʹm)

Hetta vuâđđškooul: Ibbá Lauhamaa (tâʹvvsääʹm), Maren Elle Mäkitalo (tâʹvvsääʹm), Inger-Anni Valkeapää (tâʹvvsääʹm), Kalle Keskitalo (tâʹvvsääʹm), Mona Wallén (tâʹvvsääʹm)

´vvel pââibužškooul: Vilho Simon Mäkinen (tâʹvvsääʹm)

Aleksanteri Kena škooul, Suäʹđjel: Pauliina Kumpula (tâʹvvsääʹm)

Korkalovaara vuâđđškooul, Rovaniemi: Henna Magga (tâʹvvsääʹm)

Simonkylä škooul, Vantaa: Jouni Magga (tâʹvvsääʹm)

Oulu International School: Nils-Emil Valkeapää (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzzâst valmštõõvvâm:

Aanarsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Emilia Nieminen, Sara Keränen, Christine Klaver

Tâʹvvsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Elle-Mari Aikio-Jumisko

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam da pâʹjjmättʼtõsteeʹst spraavâm: Pavlo Heikkinen, Janica Gauriloff, Tuomas Kiprianoff, Kati Ljetoff, Maija-Elina Oikarinen, Kia Olin, Laura Olsén, Teemu Titola, Tarja Tuovinen

Nuõrttsääʹmǩiõl- da kulttuur liinj ǩiõrǥtam: Hannele Fofonoff

Puäʒʒhåiddi ämmat-tuʹtǩǩõõzz (Luâtt- da pirrõs-sueʹrj vuâđđtuʹtǩǩõõzz) spraavâm: Aslak-Uula Niittyvuopio (tâʹvvsääʹm)

Sääʹmteʹǧǧ ääjast leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluäm pukid!