Bovdehus searvat Sámi giellavahkkui 21.-27.10. 2019!

Sámi giellavahkku lágiduvvo 21.-27.10.2019 ja Sámediggi bovde buohkaid oassálastit temavahkkui ovdamearkka dihte ordnemin dáhpáhusaid, kampanjaid dahje ovdanbuktimin sámegielaid iešguđetgeláhkái.

Jahki 2019 lea riikkaidgaskasaš eamiálbmogiid gielaid temájahki ja Sámediggi lea nannosit mielde temájagi ollašuhttimis ovttas Norgga ja Ruoŧa sámedikkiiguin. Sámedikki ordne ieš doaimmaid ja dahká materiáladi temájagi áigge sihke hálida movttiidahttit maiddái eará doibmiid oassálastit temájahkái.

Sámediggi bovde fitnodagaid, servviid, virgeoapmahaččaid ja eará doibmiid viidát Suomas oassálastit sámegielaid oidnoma lasiheapmái olles riikkas. Sámegielaid sáhttá buktit ovdan eaea. čállimin máidnumiid/borranlistuid sámegillii, dearvvaheamin sámegillii, geavaheamin sámi báikenamaid. Hutket dakkár doaimma, mii buktá sámegielaid oidnosii, muituha gielaid máŋggahápmásašvuođas sihke hábme ođđa giellageavahansajiid. Buot sámegielat leat áitatvuložža ja juohkelágán doarjja dárbbašuvvo.

Sámediggi mieđiha jagi loahpas Sámi gielladahku -bálkkašumi. Bálkkašupmi mieđihuvvo virgeoapmahažžii dahje servošii, mii lea doaimmastis fuopmášahttán temájagi dahje eará láhkái ánssolaččat bargan sámegiela ovddideami ovdii Suomas. Doaibmit, geat leat áŋgiruššan giellavahku áigge, váldojit vuhtii bálkkašumi válljejeddiin.

Searvva sámi giellavahkkui 21.-27.10. 2019!

Giellavahkku plakat: