Ǩieʹsstuejj Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2019 kueiʹt määnpâjja õõut sesoŋŋtuejjla valmšted nuõrttsääʹmǩiõllsaid mättmateriaalid da digimateriaaltuejjla. Digimateriaaltuejjla tuejjen lij seʹrdded tâʹvvsääʹm- da aanarsääʹmǩiõllsaid materiaalid Cloubi-vuõđđu. Tuej altteemäiʹǧǧ lij nuʹt mäʹhtt tõʹst suåvat. Jõs jiõk õuʹddel leäkku leämmaž ǩieʹsstuejast. Sääʹmteeʹǧǧest, vuäitak ooccad ǩieʹsstuej še harjjtõõlljen. Harjjtõõlli tuej mäinnan lij, štõ vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz.

Jõs tuʹst miõl ǩeäss täid ǩieʹsstuejaid, tiuddad da vuõlttâd ooccmõõžž Sääʹmtegga vueʹlnn åårrai liiŋkâst mââimõõzzâst 31.5.2019. Laassteâđ tuejain vuäǯǯ mättmateriaalpiisar Hannu Kangasniemest, hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi, 010 839 3115.

Päʹlǩǩ määuʹset Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V da tõn II klaass mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24% sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd ǩiõččlâʹsttemlââʹss. Harjjtõõlli päʹlǩǩ meäʹrtõõlat jeeʹrab.

Nuõrttsääʹm mättmateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.

Digimateriaaltuõjju vuäitak ooccâd tän liiŋkâst.