Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 29.5.2019

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 29.5.2019, č 14.00-14.45 Sajoozzâst Soljust. Pooddâst mõõnât čõõđ mii tuʹtǩǩõs lij da mäʹhtt tõõzz vuäitt valmštõõttâd. Jiõčč tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij påʹrǧǧmannust. Infopooddâst tuʹtǩǩõõzz pirr mainste ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio da auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti Merja Fofonoff da Arla Magga. Infopodd lij jurddum pukid ǩeäi miõl tuʹtǩǩõs ǩeäss.

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšmem auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzz riâššât puõʹtti vuâra skamm-mannust 2019. Auktorisõsttum jåårǥlõõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt spraavâd pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõʹlle da tõt lij veerǥlaž tuõđštõs jåårǥlõõʹtti ämmat-tääidast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Sääʹmteʹǧǧ reäšš mâʹŋŋlest čâhčča jeeʹrab valmštõõttâmpoodd tuʹtǩǩõʹsse.

Infopoʹdde vuäitt vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin, iʹlmmtak ât tõʹst ǩiõllstaanpiisra.

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Teʹl. 010 839 3124