Saamelaiskäräjät, Sámi Árvvut ry ja Enontekiön saamelaiset keskustelivat ajankohtaisista asioista

Saamelaiskäräjien hallitus tapasi Enontekiöllä 10.5. Sámi Árvvut ry:n yhdistyksen hallituksen jäseniä, YK:n ihmisoikeuskomitealle yksilövalituksen tehneitä saamelaisia ja Näkkälän paliskunnan Kalkujärven siidan edustajia. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista asioista Enontekiöllä sekä YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen toimeenpanosta. Ihmisoikeuskomitea antoi kaksi ratkaisua, jossa se totesi Suomen rikkoneen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta Suomen saamelaismääritelmässä.

”Saamelaiskäräjien hallitus katsoi tärkeäksi keskustella YK:n ihmisoikeuskomitealle valittaneiden henkilöiden kanssa ennen neuvottelua oikeusministeriön kanssa. Ihmisoikeuskomitean ratkaisut ovat keskeisessä roolissa myös tulevissa hallitusneuvotteluissa. Toivon, että neuvottelutulos saadaan vietyä saamelaiskäräjien kokouksen käsiteltäväksi mahdollisimman pian”, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen toimeenpanemiseksi tapaamisessa todettiin yksimielisesti, että saamelaiskäräjävaaleja tulisi siirtää vähintään vuodella ja siinä ajassa muuttaa saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmää yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa. Seuraavat saamelaiskäräjävaalit tulee järjestää sellaisella saamelaismääritelmällä, jonka saamelaisyhteisö hyväksyy. Saamelaiskäräjät, Sámi Árvvut ry ja yksilövalittajat ovat sitoutuneet ihmisoikeuskomitean ratkaisujen toimeenpanoon ja niiden edistämiseen.

”Tapaaminen oli hyvin tärkeä ja ajankohtainen, koska hallitusneuvottelujen ollessa käynnissä tarvitsemme kaikkien saamelaistahojen yhteistyötä, jotta saamelaisille tärkeitä asioita saadaan vietyä suoraan päättäjien tietoon ja toivottavasti myös hallitusohjelmaan asti. Olen hyvin iloinen siitä, että saamelaiskäräjillä ja yksilövalituksen tehneillä on samanlainen näkemys siitä, miten päätöksiä voidaan toimeenpanna ja tämä antaa hyvät edellytykset sille, että voimme onnistua yhteisessä tavoitteessa”, Sámi Árvvut ry:n puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi painottaa.

Kalkujärven siida jätti saamelaiskäräjille kokouksessa esityksen Pöyrisjärven erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämiseksi ja alueen luonnonsuojelualueen tarkistamiseksi. Muita tapaamisessa käsiteltyjä asioita olivat hallitusneuvottelut, maastoliikennelaki, jokamiehen oikeuksien tulkinta, saamen kielen ja kulttuurin opetus Enontekiöllä ja Duodji-akatemia.

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sámi Árvvut ry:n puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, puh. 040 537 1584, klemetti.nakkalajarvi(at)pp.inet.fi